پاورپوینت تئوری انتخاب - اثربخشی واقعیت درمانی در ایجاد انگیزش تحصیلی - مقاله

پاورپوینت و مقاله اثربخشی نظریه واقعیت درمانی بر انگیزش تحصیلی > شرح کلی :

بررسی نظریه واقعیت درمانی (تئوری انتخاب) و انگیزش تحصیلی و اثربخشی آموزش تئوری انتخاب در افزایش انگیزه تحصیلی دانش آموزان

فایل پاورپوینت ، فایل pdf ، فایل word

محتوی پاورپوینت بسیار غنی بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است.

همراه با منابع معتبر و استناد دهی ( رفرنس ) بر اساس APA-6

تهیه شده توسط دانشجوی کارشناسی ارشد فردوسی مشهد

سرفصل های این پاورپوینت و خلاصه ای از متن هر کدام را که در قسمت توضیحات ذکر شده است ، مطالعه نمایید.

مناسب جهت : ارائه کنفرانس

همراه با تصاویر مرتبط 

همراه با افکت نمایش متن اسلایدها و افکت تغییر اسلایدها

۲۷,۷۰۰ تومان

این محصول را به اشتراک بگذارید :
فهرست
  برای شروع تولید فهرست مطالب ، یک هدر اضافه کنید

  پاورپوینت تئوری انتخاب – اثربخشی واقعیت درمانی در ایجاد انگیزش تحصیلی > شرح جزئیات :

  مشخصات پاورپوینت مقاله در یک نگاه

  • نام پژوهش :  پاورپوینت و مقاله تئوری انتخاب – اثربخشی واقعیت درمانی در ایجاد انگیزش تحصیلی
  • تعداد اسلاید پاورپوینت : ۱9
  • تعداد صفحات مقاله : ۱2
  • فرمت فایل : Pptx – PDF – Word
  • حجم فایل : 4 MB
  • رشته و مقاطع تحصیلی مرتبط : مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد  و دکتری رشته های روانشناسی بالینی ، روانشناسی عمومی ، روانشناسی تربیتی ، روانشناسی کودک ، روانشناسی کودکان استثنایی ، علوم تربیتی ، مشاوره

  .

  پاورپوینت تئوری انتخاب – اثربخشی واقعیت درمانی

  خلاصه ای از متن و سرفصل ها :

  چکیده

  یکی از عوامل موثر در موفقیت تحصیلی داشتن انگیزه تحصیلی است که باعث آغاز و ادامه فعالیت میگردد.

  بی انگیزگی و موفقیت تحصیلی با هم رابطه منفی دارند .

  در این پژوهش برآنیم علل و منشآ بی انگیزگی را از منظر رویکرد واقعیت درمانی بررسی کنیم و براساس پژوهش های انجام شده ، راهکارهای مناسب را برای ایجاد انگیزه تحصیلی در دانش آموزان ارایه دهیم.

  ویلیام گلسر مبدع نظریه انتخاب ، منشاء رفتارها و احساسات و انگیزه های انسانها را رویدادهای درونی در نظر می گیرد و معتقد است که اگر ما رفتارهای مؤثر و مسئولانه ‏ای انتخاب کنیم ، یعنی یاد بگیریم هم نیازهای خود را به خوبی برآورده کنیم و هم مانع برآوردن نیازهای دیگران نشویم ؛ خشنود ، کامیاب ، شاداب و رضایتمند خواهیم بود

  این پژهش با هدف بررسی کاربرد واقعیت درمانی در افزایش انگیزش تحصیلی صورت گرفت که نتایج تحقیقات جمع آوری شده در این زمینه نشان می دهد که رویکرد واقعیت درمانی بر افزایش انگیزه تحصیلی دانش آموزان موثر بوده است.

  در این تحقیق از روش کتابخانه ای بهره گرفته ایم.

  واژگان کلیدی : انگیزش تحصیلی ، تئوری انتخاب ، واقعیت درمانی

  .

  خرید پاورپوینت و مقاله اثربخشی نظریه واقعیت درمانی بر انگیزش تحصیلی

  ۲۷,۷۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

  .

  مقدمه

  گلسر1(1969) معتقد است که براي موفقیت فرد در زندگی به طور کلی او باید نخست موفقیت را در یکی از جنبه هاي مهم زندگی خود تجربه کند و این جنبه مهم براي بسیاري از مردم قاعدتا مدرسه است (شفیع آبادي،1384).

  موفقیت در تحصیل و داشتن پیشرفت تحصیلی یکی از عرصه هاي اصلی کسب احساس موفقیت در مدرسه میباشد؛پولین سیزر2 (1987) ابراز میدارد دانش آموزانی که تجربه موفقیت تحصیلی را دارند،حتی در مواجهه با شکست هاي تحصیلی گاه به گاه برخورد بهتري نسبت به دانش آموزانی که موفقیت تحصیلی را تجربه نکرده اند از خود نشان میدهند.

  انگیزش همچنین نقش مهمی در عملکرد تحصیلی ، یادگیري ، احساس شایستگی در مدرسه و ادراك علیت براي موفقیت و شکست ایفا میکند وتحقیقات موید این امر است که انگیزش پائین میتواند با کاهش فعالیتهاي دانشگاهی ، ضعف در دروس و حتی اخراج از دانشگاه همراه شود (سولومون3 و راث بلوم4 ̨1371).

  یکی از عوامل موثر در موفقیت تحصیلی داشتن انگیزه تحصیلی است که باعث آغاز و ادامه فعالیت میگردد ، یادگیري را بهبود میبخشد و سنگ زیربناي موفقیت تحصیلی شناخته میشود ؛ داشتن انگیزه باعث میشود که دانش آموز مطالب را آسانتر و بهتر یاد بگیرد و تلاش او بازدهی بیشتري داشته باشد (شفیع آبادي ̨ 1384) .

  انگیزش تحصیلی به عنوان هدفی که فرد به خاطر آن در یک فعالیت ویژه یادگیري وارد میگردد تعریف میشود (پنتریچ 5و شانک2002).

  تحقیقات در این حوزه نشان داده است که انگیزش دانش آموز میتواند پیش بینی کننده کیفیت کار فرد در مدرسه و درجه اي که از تکالیف اجتناب یا استقبال میکند باشد(آمز19926، به نقل از کایان ، 2010).

  واقعیت درمانگران انگیزش را در ارتباط با نیازها بررسی میکنند و معتقدند که بی انگیزگی افراد میتواند ناشی از اعتقاد به عدم ارتباط موضوعات مختلف با نیازهایشان باشد(ویلر7̨2004) .

  در میان رویکردهاي درمانی مختلف واقعیت درمانی بیش از سایر رویکردها براي کار با نوجوانان در محیط  هاي آموزشی شناخته می شود ، واقعیت درمانی بر مفهوم مسئولیت تاکید میکند و در مشاوره یا تدریس میخواهد به کودکان و نوجوانان کمک کند مسئولیت زندگی خود را بپذیرند و از این طریق به طور موثرتري بر زندگیشان کنترل پیدا کنند ، چرا که تحقیقات نشان داده اند که افراد زمانی بیشترین کاهش انگیزه را دارندکه احساس کنند کنترلی بر محیط ندارند و رفتار آنها نمی تواند تغییري در محیط ایجاد کند(کیم 1،2008)

  واقعیت درمانی یک رویکرد غیر تنبیهی مبتنی بر عقل سلیم است که به افراد کمک میکند تشخیص دهند که چه کاري انجام دهند وقتی رفتارشان براي خودشان ناخوشایند است یا با حقوق یا نیازهاي دیگران تداخل دارد(پروت و براون2،1383)

  رویکرد گلسر براي کمک به افراد ایجاد شده تا بتوانند رفتارشان را پایش کنند و انتخاب هاي مناسب و درستی در زندگی داشته باشند(شفیع آبادي ، دلاور ، سدرپوشان، ١٣٨٤)

  این رویکرد در جهت کمک به کودکان براي برنامه ریزي و متعهد کردن خودشان به برنامه اي که زندگیشان را بهتر خواهد ساخت سازمان داده می شود.

  هر وقت مسیر زندگی کودك یا رفتاري که براي حرکت در این مسیر انتخاب میکند به نحو مطلوبی کارساز نیست هدف واقعیت درمانی این است که به یافتن  یک رفتار کارآمدتر کمک کند.

  معلم میتواند به دانش آموزان بفهماند که سخت کوشی و کسب موفقیت در تحصیل برایشان مفید است ، و در هر دو مورد هدف واقعیت درمانی کمک به کودکان است تا حس مسئولیت بیشتري را در موارد مختلف تجربه کنند (پروت و براون،1383) .

  در جریان واقعیت درمانی مراجع افکار و احساسات مرتبط با مشکل را مطرح میکند و درباره مسئولانه بودن رفتارهایش قضاوت مینماید ؛ چرا که نقطه آغاز هرتغییر در رفتار مشکل ساز از دید واقعیت درمانگران پذیرش مسئولیت است و پس از آن درمانگر برنامه هاي منظمی براي رسیدن به موفقیت را طراحی میکند و در این برنامه ها از فنون رویکردهاي رفتاري مانند تقریب هاي متوالی استفاده می کند و به این طریق درمانگر به مراجع کمک مینماید به تدریج موفقیت بیشتري کسب کند(پروچاسکا3 نورکراس، 1386).

  رویکرد واقعیت درمانی در موارد بسیاري براي کار با دانش آموزان نوجوان در محیط هاي آموزشی به کار رفته و موثر بوده  وقتی در نظام آموزشی مشکلاتی همچون افت تحصیلی رخ میدهد ، از انگیزه یادگیرندگان به عنوان یکی ازعلل مهم آن یاد میشود(بال19774، به نقل از بحرانی،1384)

  .

  فهرست مطالب پاورپوینت تئوری انتخاب – اثربخشی واقعیت درمانی در ایجاد انگیزش تحصیلی

  • انگیره تحصیلی
  • تئوری انتخاب
  • نیازهای اصلی انسانها از دیدگاه ویلیام گلاسر
  • چند اصل مهم گلاسر
  • ماشین رفتار گلاسر
  • نکات کلیدی نظریه تیوری انتخاب
  • هدف واقعیت درمانی
  • فرایند تغییر در تئوري انتخاب
  • نتیجه گیری
  • پژوهش های انجام شده

   

  فهرست مطالب مقاله تئوری انتخاب – اثربخشی واقعیت درمانی

  • چکیده
  • مقدمه
  • انگیزش تحصیلی
  • تئوری انتخاب
  • پژوهش های انجام شده
  • پیشنهاد پژوهش
  • منابع

  .

  پاورپوینت تئوری انتخاب – اثربخشی واقعیت درمانی

  نمونه ای از اسلاید ها :

  توجه : آدرس و لوگو سایت بر روی تصاویر فوق ، صرفا در سایت نمایش داده می شود و هیچ گونه تبلیغاتی در فایل پاورپوینت وجود ندارد.

  .

  • تهیه و تنظیم شده توسط : مجموعه داده پردازان مدرن
  • قالبیت ویرایش : پاورپوینت خریداری شده به صورت کامل بدون هیچ محدودیت و بدون هیچ تبلیغاتی ، قابلیت ویرایش تمام جزئیات را دارا می باشد.
  • امکان سفارشی سازی :  در صورت نیاز پس از خرید می توانید سفارش اضافه کردن محتوی و دیگر اجزای پاورپوینت را به صورت جداگانه ثبت نمایید – ( اطلاعات بیشتر در مورد سفارشی سازی )
  • مدت اعتبار لینک دانلود : تا ۲ روز پس از پرداخت و فعال شدن لینک دانلود ، میتوانید از آن لینک استفاده و فایل را دانلود نمایید.
  • حق کپی رایت : تمام حقوق این فایل کاملا محفوظ و متعلق به مجموعه داده پردازان مدرن میباشد، هرگونه کپی برداری و انتشار آن، اخلاقا ، شرعا و قانونا جایز نیست.

  .


  اطلاعات تکمیلی پاورپوینت تئوری انتخاب – اثربخشی واقعیت درمانی :

  آموزش خرید فایل از فروشگاه داده پردازان مدرن

  دانلود مجموعه فونت فارسی جهت باز شدن کامل و زیبای فونت های به کاررفته در پاورپوینت ( در صورتی که پس از خرید ، فونت نوشته های پاورپوینت بهم ریخته است ، دانلود و نصب این پکیج ضروری است.)

  مقالات بیشتر درباره تئوری انتخاب – اثربخشی واقعیت درمانی : choice theory

  پشتیبانی : در صورت وجود هرگونه سوال و یا ابهام در ارتباط با توضیحات فوق ، می توانید از قسمت نظرات همین پست و یا فرم ارتباط با ما و همچنین شماره تماس های پشتیبانی استفاده نمایید.

  دیدگاهها

  هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پاورپوینت تئوری انتخاب – اثربخشی واقعیت درمانی در ایجاد انگیزش تحصیلی – مقاله”

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دیگر محصولات پاورپوینت های مقالات فروشگاه