افزایش upload_max_filesize

افزایش حجم آپلود فایل در وردپرس

افزایش upload_max_filesize آپلود فایل های حجیم در وردپرس افزونه افزایش حجم آپلود وردپرس . Sorry, there has been an error. پرونده فرستاده شده بزرگ‌تر از upload_max_filesize در php.ini است. . آیا در آپلود فایل های خود در وردپرس دچار محدودیت خواندن ادامه