تعریف EPS شرکت - تعریف P/E شرکت

تعریف EPS شرکت – تعریف P/E شرکت – راه های مقایسه سودآوری شرکت ها

تعداد صنعت های فعال در بورس اوراق بهادار ایران ؟ چهل صنعت مختلف معیار سود آوری شرکت ها در بازار سرمایه کدام است ؟ درآمد ها و هزینه های شرکت که در صورت سود و زیان شرکت درج شده است. خواندن ادامه

باشگاه کارگزاری آگاه

پاسخ سوالات مسابقات باشگاه کارگزاری آگاه

در این پست سعی می شود جواب سوالات باشگاه آگاه درج شود… پاسخ مسابقات اکثرا پس از ساعت ۱۲٫۳۰ دقیقه ( بسته شدن بازار ) ، تهیه و منتشر می شود. همان طور که می دانید تا روز بعد از انتشار خواندن ادامه