خوشه ستاره ای

خوشه ستاره ای

جزئیات برنامه دو شنبه ۱۰ خرداد خندوانه مهمان رامبد جوان در برنامه خندوانه امشب آقای سپهر اربابی اختر شناس و کیهان شناس بود. ضمن صحبت ها و گفتگو های جالب رد و بدل شده بین رامبد جوان و سپهر اربابی خواندن ادامه