اشتراک گذاری اینترنت کامپیوتر با گوشی با کابل رابط

اشتراک گذاری اینترنت کامپیوتر با گوشی با کابل رابط

اشتراک گذاری اینترنت کامپیوتر با گوشی با Reverse Tethering یکی از راه های انتقال اینترنت کامپیوتر به گوشی اندرویدی نرم افزار Reverse Tethering هست.شما می توانید با استفاده از این نرم افزار اینترنت پرسرعت خود را که مودم ان با خواندن ادامه