حل مشکل وردپرس هنگام تغییر آدرس

تغییر آدرس سایت وردپرسی – رفع مشکل بعد از تغییر آدرس

تا به حال برای شما پیش آمده که در تغییر آدرس سایت وردپرسی خود با مشکل روبرو شود؟ برای مثال قالب سایت نادرست نمایش داده شود و یا نمی توانید دیگر لاگین کنید. این مشکل به خاطر این است که وردپرس خواندن ادامه