سید حسن آقامیری

سید حسن آقامیری

روحانی جوان آقای سید حسن آقامیری ایشان که چندی است در فضای مجازی حضوری فعال داشته اند و کلیپ های صوتی و تصویری فراوانی از ایشان منتشر گشته ، صحبتهایی جنجالی با مفاهیمی بعضا دوپهلو ایراد کردند که مورد نقد خواندن ادامه