باشگاه کارگزاری آگاه

جواب سوالات باشگاه آگاه – سه شنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۵

پاسخ سوال سه شنبه ۵ بهمن باشگاه آگاه تخصصی-تحلیل تکنیکال- طراح: حامد مددی سوال : کدامیک از گزینه های زیر حمایت داینامیک محسوب می شود؟‌ منبع پاسخ : ‌‌تحلیل تکنیکال پیشرفته – حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک پاسخ سوال : خواندن ادامه

باشگاه کارگزاری آگاه

جواب سوالات باشگاه آگاه – چهار شنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۵

پاسخ سوال چهار شنبه ۲۹ دی باشگاه آگاه عمومی- دانش بازار سرمایه- طراح: سارا احمدی سوال : این تعریف مربوط به کدام‌یک از گزینه‌های زیر است؟‌ “شخص حقوقی است که نهاد واسط برای تامین مالی محسوب شده و در قالب خواندن ادامه