اخبار پدیده شاندیز

آخرین اخبار پدیده شاندیز

آخرین اخبار پدیده شاندیز مورخ ۱۷ و ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ . آخرین وضعیت پدیده شاندیز صحبت های نماینده مردم کبودرآهنگ و بهار در مجلس شورای اسلامی در آخرین اخبار پدیده ، این بار آقای پورمختار نماینده مجلس هم در مورد خواندن ادامه