تبلیغات پدیده شاندیز در مشهد

تبلیغات پدیده شاندیز در مشهد

تبلیغات پدیده شاندیز به جز تبلیغات فروش سهام و فروش املاک آزاد است بعد از تلاش های سهامداران و تعهد داران پدیده شاندیز از جمله : آگاه سازی مسئولان گردهمایی ها پیگیری از ریاست جمهوری پیگیری از قوه قضائیه پیگیری از نمایندگان خواندن ادامه