باشگاه کارگزاری آگاه

پاسخ سوالات مسابقات باشگاه کارگزاری آگاه

در این پست سعی می شود جواب سوالات باشگاه آگاه درج شود… پاسخ مسابقات اکثرا پس از ساعت ۱۲٫۳۰ دقیقه ( بسته شدن بازار ) ، تهیه و منتشر می شود. همان طور که می دانید تا روز بعد از انتشار خواندن ادامه