مصاحبه مصطفی کواکبیان در مورد پدیده شاندیز

مصاحبه مصطفی کواکبیان در مورد پدیده شاندیز

مصاحبه مصطفی کواکبیان در مورد پدیده شاندیز | مصطفی کواکبیان نماینده شهر تهران در مجلس شورای اسلامی نماینده مردم تهران در مجلس در جمع سهامداران پدیده پاسخ وزیر اقتصاد در مورد پدیده کافی نیست / می توانید از قوه قضاییه خواندن ادامه