سخنرانی آقای پناهیان درباره عشق و محبت

سخنرانی آقای پناهیان درباره عشق و محبت

تصویر ابتدایی ، مرتبط با روز و مکان سخنرانی نیست. . سخنرانی آقای پناهیان در مسجد امام صادق ، هیئت محبین امیرالمؤمنین(ع) – ۱۸ خرداد ۹۵ . پناهیان : دینداران آدم‌های عاشقی می‌شوند؛ هرچند ممکن است عاشقانه شروع نکنند عشق و خواندن ادامه