دانلود کنار قدمهای جابر - مداحی میثم مطیعی

دانلود کنار قدمهای جابر – مداحی میثم مطیعی

دانلود کنار قدمهای جابر کنار قدم های جابر، سوی نینوا رهسپاریم کنار قدم های جابر، سوی نینوا رهسپاریم قَطَعنا الیک الصَّحاری، الا یا امیر الفرات أضِفنا فانّا ضیوفک، اضِف هؤلاء المُشاه مداحی ویژه راهپیمایی اربعین حسینی – میثم مطیعی به گزارش تکیه خواندن ادامه