طراحی وب سایت پیشین داده پردازان مدرن

طراحی وب سایت پیشین داده پردازان مدرن (ممیر)

سایت پیشین MDP – داده پردازان مدرن، با رویکرد ارائه خدمات و جذب سفارشات به همراه معرفی پروژه ها مشابه وب سایت فعلی ، یک خط مشی را دنبال میکرد که پس از چندی، گروه بنا بر پاسخ گویی به خواندن ادامه