سامانه اتاق مبادلات سهام پدیده یا otc

سامانه اتاق مبادلات سهام پدیده یا otc

درباره سامانه اتاق نقل و انتقال سهام پدیده سامانه otc یا اتاق مبادلات سهام پدیده سامانه ای است که نرم افزار آن توسط متخصصان داخلی شرکت پدیده به منظور خرید و فروش سهام این شرکت طراحی شده و در حال خواندن ادامه