باشگاه کارگزاری آگاه

شنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۵ – پاسخ مسابقات باشگاه آگاه

پاسخ سوال شنبه ۲۵ دی باشگاه آگاه عمومی- مجامع شرکت‌ها- طراح: سعید عزتی سوال : حداکثر ( آخرین ) مهلت قانونی تشکیل مجمع عمومی سالانه کدام است؟ منبع پاسخ : ‌مجامع عمومی شرکت‌های بورسی: قوانین و تاثیرات پاسخ سوال : گزینه خواندن ادامه