مقاله بررسی نظریه یادگیری معنادار دیوید آزوبل

مقاله نظریه یادگیری معنادار آزوبل > شرح کلی :

بررسی نظریه یادگیری معنادار دیوید آزوبل ، تعریف ، قواعد ، شاخص ها ، اصول و …

فایل Word ، فایل pdf

محتوی پاورپوینت بسیار غنی بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است.

همراه با منابع معتبر و استناد دهی ( رفرنس ) بر اساس APA-6

تهیه شده توسط دانشجوی کارشناسی ارشد فردوسی مشهد

سرفصل های این مقاله و خلاصه ای از متن هر کدام را که در قسمت توضیحات ذکر شده است ، مطالعه نمایید.

مناسب جهت : ارائه پژوهش

همراه با منابع معتبر و استناد دهی مناسب

۱۸,۷۰۰ تومان

این محصول را به اشتراک بگذارید :
فهرست
  برای شروع تولید فهرست مطالب ، یک هدر اضافه کنید

  مقاله بررسی نظریه یادگیری معنادار دیوید آزوبل > شرح جزئیات :

  مشخصات پاورپوینت مقاله در یک نگاه

  • نام پژوهش : مقاله بررسی نظریه یادگیری معنادار دیوید آزوبل
  • تعداد صفحات : 17
  • فرمت فایل : Word و PDF
  • حجم فایل : 1 MB
  • رشته و مقاطع تحصیلی مرتبط : مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد  و دکتری رشته های روانشناسی یادگیری ، روانشناسی عمومی ، روانشناسی تربیتی ، روانشناسی کودک ، روانشناسی کودکان استثنایی ، علوم تربیتی ، مشاوره

  .

  مقاله بررسی نظریه یادگیری معنادار دیوید آزوبل > خلاصه از متن و سرفصل ها :

  .

  چکیده نظریه یادگیری معنادار دیوید آزوبل :

  نظریه پردازان شناختی یادگیری را کسب و بازسازی ساختارهای شناختی می دانند که از طریق آن اطلاعات پردازش و در حافظه ذخیره می شوند آنها معتقدند که یادگیری یک فرآیند درونی است که ممکن است به صورت تغییر فوری در رفتار آشکار ظاهر نشود .

  یکی از نظریه های شناختی که با یادگیری آموزشگاهی ارتباط نزدیگی دارد نظریه یادگیری معنادار کلامی است که واضع این نظریه دیوید آزوبل روان شناس آمریکایی می باشد . یادگیری معنی دار از اولین روشهای جانشینی است که اعتقاد دارد وقتي مفهومي با انديشه اي كه قبلاً در ذهن وجود داشته است ارتباط پيدا كند، معنادار مي شود.

  در این پژوهش برآنیم نظریه یادگیری معنادار دیوید آزوبل را بررسی کنیم و براساس پژوهش های انجام شده ، راهکارهای مناسب را برای آموزش و تدریس بهتر معلمان به دانش آموزان ارایه دهیم.

  .

  مقدمه نظریه یادگیری معنادار دیوید آزوبل :

  یادگیری فرآیندی است که موجب بقا و وحدت هستی در بین موجودات زنده می گردد؛ زیرا یکپارچگی هستی آدمی وابسته به انجام کنش های مختلف ازجمله یادگیری می باشد. یادگیری شامل اکتساب دانش، مهارت ها، راهبردها، عقاید و رفتارهاست. یادگیری شامل تغییرات با دوام در رفتار و یا قابلیت “شدن” است به شیوه ای که آن ” شدن” ناشی از تمرین یا سایر اشکال تجارب کسب شده می باشد. (افروز، کلانتری، نصرتی، 1385)

  نظریه پردازان شناختی یادگیری را کسب و بازسازی ساختارهای شناختی می دانند که از طریق آن اطلاعات پردازش و در حافظه ذخیره می شوند. نظریه های یادگیری شناختی بر این باور تاکید می کنند که یادگیری یک فرآیند درونی است که ممکن است به صورت تغییر فوری در رفتار آشکار ظاهر نشود . همچنین نظریه پردازان شناختی، برای یادگیرنده در ایجاد یادگیری نقش مهمی قایل اند . (سیف،1392،ص156)

   یکی از نظریه های شناختی که با یادگیری آموزشگاهی ارتباط نزدیگی دارد نظریه یادگیری معنی داری کلامی است . واضع این نظریه دیوید آزوبل[1] روان شناس آمریکایی است . ديويد آزوبل در سال 1963 يادگيري معنادار كلامي را به عنوان يكي از نظريه هاي شناختي مطرح كرد. یادگیری معنی دار از اولین روشهای جانشینی است که برای یادگیری طوطی وار عنوان شده است . دیوید آزوبل  روانشناسی است که از روش سخنرانی حمایت کرده است.  به عقيده او وقتي چيزي داراي معناست كه تصويري را در محتواي ذهن با چيزي يا موردي آشنا مربوط سازد. همچنين، وقتي مفهومي با انديشه اي كه قبلاً در ذهن وجود داشته است ارتباط پيدا كند، معنادار مي شود به نظر او در صورتی که یادگیرنده زمینه لازم فراگیری را داشته و مطالب ارائه شده سازمان داده شده باشد، یادگیری معنی دار می شود و قدرت یادگیری او افزایش می یابد . (کچوئی ، 1391)

  [1] David Aubel

  .

  منابع مقاله نظریه یادگیری معنادار دیوید آزوبل :

  • سیف، علی اکبر . 1392. روان شناسی پرورشی نوین، روان شناسی یادگیری و آموزش . تهران: نشر دوران .
  • کدیور، پروین . 1392. روان شناسی یادگیری : از نظریه تا عمل . تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
  • افروز، غلامعلی ؛ کلانتری، فتح اله ؛ نصرتی، فاطمه .1385. بررسی تاثیر پیش سازمان دهنده ها در یادگیری دانش آموزان . مجله روان شناسی و علوم تربیتی، سال سی و ششم،شماره 1و2
  • مشعشعی، مریم سادات؛ مسگرزاده اقدم، لیلی . 1397. مقایسه اجمالی انواع یادگیری طوطی‌وار و معنادار از دیدگاه شناختی آزوبل و روان‌شناسی انسان‌گرایانه راجرز. مطالعات روان شناسی و علوم تربیتی، دوره چهارم ، شماره1/1.
  • سارلی، زبیده ؛ ملکی، حمید . 1396 . روش های تدریس و خواندن ( توجه به نظریه های یادگیری و خواندن). مجله مطالعات روان شناسی و علوم تربیتی. دوره 15، شماره 2 .
  • کلهر، منصوره ؛ مهران، گلنار . 1393. تاثیر آموزش با نقشه مفهومی بر یادگیری معنی دار زبان انگلیسی دانش آموزان دوره متوسطه . فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، دوره 9، شماره 29 .
  • نظری، حشمت اله ؛ شیخی، سعید . 1396.تاثیر راهبرد نقشه مفهومی بر بهبود یادگیری دانش آموزان . مجله فناوری آموزش و یادگیری. سال دوم. شماره 6 .
  • عرفانی نژاد، ابوالفضل ؛ خجسته، معصومه . 1391 . تاثیر پیش سازمان دهنده ی مقایسه ای بر پیشرفت درس ریاضی اول دبیرستان . فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال چهارم، شماره 1.
  • امینی فر، الهه ؛ بهاولو هوره ، کبری .1392. مدل یادگیری معنادادر دانشجویان در تبدیلات لاپلاس. فصلنامه روان شناسی تربیتی. شماره بیست و ششم، سال هشتم.
  • یوسفی افراشته، مجید ؛ شمخانی ، اژدر ؛ غلامی، شهاب .1387.بررسی و مقایسه تاثیر دو نوع پیش سازمان دهنده متنی و سوالی بر میزان یادگیری . فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 95 .
  • خلخالی، مرتضی .1367. ساختها در یادگیری و آموزش به شیوه کاوشگری. فصلنامه تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش)، شماره 15 و 16.
  • سعیدی، علی ؛ سیف، علی اکبر ؛ اسدزاده، حسن ؛ ابراهیمی قوام، صغری .1391. تأثیر مطالعه به کمک نقشه‌های مفهومی بر درک مطلب دانش‌آموزان سال سوم متوسطه . فصلنامه اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال سوم، شماره 2 .

  .

  فهرست مطالب مقاله بررسی نظریه یادگیری معنادار دیوید آزوبل

  • چکیده
  • مقدمه
  • هرم ساخت شناختی
  • یادگیری معنادار
  • مقایسه یادگیری معنادار و طوطی وار
  • مشمول کننده
  • مراحل آموزش کلامی معنادار
  • پیش سازمان دهنده
  • انواع پیش سازمان دهنده 
  • کنترل عوامل موثر در یادگیری و یادداری مطالب معنی دار
  • پیامد های آموزش در نظریه آزوبل
  • نقشه مفهومی
  • انگیزش و یادگیری معنی دار
  • نقش معلم در نظریه یادگیری معنادار آزوبل
  • نتیجه گیری
  • منابع

  .

  خرید مقاله بررسی نظریه یادگیری معنادار دیوید آزوبل

  ۱۸,۷۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

  .

  مقاله بررسی نظریه یادگیری معنادار دیوید آزوبل

  نمونه ای از صفحات :

  توجه : آدرس و لوگو سایت بر روی تصاویر فوق ، صرفا در سایت نمایش داده می شود و هیچ گونه تبلیغاتی در فایل پاورپوینت وجود ندارد.

  .

  • گرد آوری شده توسط : مجموعه داده پردازان مدرن
  • قالبیت ویرایش : پاورپوینت خریداری شده به صورت کامل بدون هیچ محدودیت و بدون هیچ تبلیغاتی ، قابلیت ویرایش تمام جزئیات را دارا می باشد.
  • امکان سفارشی سازی :  در صورت نیاز پس از خرید می توانید سفارش اضافه کردن محتوی و دیگر اجزای پاورپوینت را به صورت جداگانه ثبت نمایید – ( اطلاعات بیشتر در مورد سفارشی سازی )
  • مدت اعتبار لینک دانلود : تا ۲ روز پس از پرداخت و فعال شدن لینک دانلود ، میتوانید از آن لینک استفاده و فایل را دانلود نمایید.
  • حق کپی رایت : تمام حقوق این فایل کاملا محفوظ و متعلق به مجموعه داده پردازان مدرن میباشد، هرگونه کپی برداری و انتشار آن، اخلاقا ، شرعا و قانونا جایز نیست.

  .


  اطلاعات تکمیلی :

  آموزش خرید فایل از فروشگاه داده پردازان مدرن

  دانلود مجموعه فونت فارسی جهت باز شدن کامل و زیبای فونت های به کاررفته در پاورپوینت ( در صورتی که پس از خرید ، فونت نوشته های پاورپوینت بهم ریخته است ، دانلود و نصب این پکیج ضروری است.)

  مقالات بیشتر درباره نظریه یادگیری معنادار آزوبل : David Aubel

  پشتیبانی : در صورت وجود هرگونه سوال و یا ابهام در ارتباط با توضیحات فوق ، می توانید از قسمت نظرات همین پست و یا فرم ارتباط با ما و همچنین شماره تماس های پشتیبانی استفاده نمایید.

  دیدگاهها

  هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مقاله بررسی نظریه یادگیری معنادار دیوید آزوبل”

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دیگر محصولات پاورپوینت های مقالات فروشگاه