جدول توزیع نرمال - درس تحلیل آماری

فایل حاوی اکسل و pdf :

۱- Standard normal probabilities (continued) – اکسل جدول توزیع نرمال

و

۲- Standard normal probabilities – pdf جدول توزیع نرمال

.

در ادامه توضیحات رایگان و قایل استفاده ارائه شده است.

فهرست
  برای شروع تولید فهرست مطالب ، یک هدر اضافه کنید

  جدول توزیع نرمال

  Standard normal probabilities

  منبع: کتاب آموزش کاربردی SPSS نویسنده آرش حبیبی

   

  فایل حاوی اکسل و pdf :

  ۱- Standard normal probabilities (continued) – اکسل جدول توزیع نرمال

  و

  ۲- Standard normal probabilities – pdf جدول توزیع نرمال

  .

  .

  توزیع نرمال حالت طبیعی بسیاری از اندازه‌های گردآوری شده پیرامون پدیده‌های طبیعی است. تابع احتمال این توزیع دارای دو پارامتر است میانگین (μ) و انحراف معیار (σ) است.

  مساحت زیر منحنی توزیع نرمال یک است.

  پراکندگی داده‌ها

  پراکندگی داده‌ها حول میانگین براساس انحراف معیار در شکل زیر نمایش داده شده است.

  بنابراین مشاهده می‌شود بیش از ۹۹% مقادیر حول سه انحراف معیار از میانگین پراکنده شده است.

  توزیع نرمال یک توزیع پیوسته

  توزیع نرمال یک توزیع پیوسته است بنابراین در توزیع نرمال احتمال آنکه متغیری یک مقدار دقیق مانند x داشته باشد صفر است اما می‌توان احتمال اینکه متغیری کوچکتر یا مساوی عددی مانند x باشد را محاسبه کرد.

  مقادیر جدول نرمال استاندارد که دانشجویان را به یاد پیوست‌های انتهای کتاب آمار دبیرستان و دانشگاه می‌اندازد مقادیر احتمال را براساس دنباله چپ (یعنی احتمال اینکه متغیری کوچکتر یا مساوی عددی مانند x باشد) محاسبه کرده است.

  .

  توزیع نرمال استاندارد

  توزیع نرمال استاندارد توزیعی با µ=۰ و σ=۱ است. جدول نرمال استاندارد نیز برای توزیع نرمال استاندارد تهیه شده است. مقادیر جدول توزیع آماری نرمال استاندارد در حالت‌های مختلف در زیر آمده است.

  اگر به درک درستی از موضوع دست یابید با در دست داشتن تنها یک جدول باید بتوانید سایر جداول را محاسبه کنید.

   

  مقدار احتمال آنکه متغیر مقداری بزرگتر از میانگین باشد.

  z۰۰٫۰۱۰٫۰۲۰٫۰۳۰٫۰۴۰٫۰۵۰٫۰۶۰٫۰۷۰٫۰۸۰٫۰۹
  ۰۰٫۵۰۰۰۰٫۵۰۴۰۰٫۵۰۸۰۰٫۵۱۲۰۰٫۵۱۶۰۰٫۵۱۹۹۰٫۵۲۳۹۰٫۵۲۷۹۰٫۵۳۱۹۰٫۵۳۵۹
  ۰٫۱۰٫۵۳۹۸۰٫۵۴۳۸۰٫۵۴۷۸۰٫۵۵۱۷۰٫۵۵۵۷۰٫۵۵۹۶۰٫۵۶۳۶۰٫۵۶۷۵۰٫۵۷۱۴۰٫۵۷۵۳
  ۰٫۲۰٫۵۷۹۳۰٫۵۸۳۲۰٫۵۸۷۱۰٫۵۹۱۰۰٫۵۹۴۸۰٫۵۹۸۷۰٫۶۰۲۶۰٫۶۰۶۴۰٫۶۱۰۳۰٫۶۱۴۱
  ۰٫۳۰٫۶۱۷۹۰٫۶۲۱۷۰٫۶۲۵۵۰٫۶۲۹۳۰٫۶۳۳۱۰٫۶۳۶۸۰٫۶۴۰۶۰٫۶۴۴۳۰٫۶۴۸۰۰٫۶۵۱۷
  ۰٫۴۰٫۶۵۵۴۰٫۶۵۹۱۰٫۶۶۲۸۰٫۶۶۶۴۰٫۶۷۰۰۰٫۶۷۳۶۰٫۶۷۷۲۰٫۶۸۰۸۰٫۶۸۴۴۰٫۶۸۷۹
  ۰٫۵۰٫۶۹۱۵۰٫۶۹۵۰۰٫۶۹۸۵۰٫۷۰۱۹۰٫۷۰۵۴۰٫۷۰۸۸۰٫۷۱۲۳۰٫۷۱۵۷۰٫۷۱۹۰۰٫۷۲۲۴
  ۰٫۶۰٫۷۲۵۷۰٫۷۲۹۱۰٫۷۳۲۴۰٫۷۳۵۷۰٫۷۳۸۹۰٫۷۴۲۲۰٫۷۴۵۴۰٫۷۴۸۶۰٫۷۵۱۷۰٫۷۵۴۹
  ۰٫۷۰٫۷۵۸۰۰٫۷۶۱۱۰٫۷۶۴۲۰٫۷۶۷۳۰٫۷۷۰۴۰٫۷۷۳۴۰٫۷۷۶۴۰٫۷۷۹۴۰٫۷۸۲۳۰٫۷۸۵۲
  ۰٫۸۰٫۷۸۸۱۰٫۷۹۱۰۰٫۷۹۳۹۰٫۷۹۶۷۰٫۷۹۹۵۰٫۸۰۲۳۰٫۸۰۵۱۰٫۸۰۷۸۰٫۸۱۰۶۰٫۸۱۳۳
  ۰٫۹۰٫۸۱۵۹۰٫۸۱۸۶۰٫۸۲۱۲۰٫۸۲۳۸۰٫۸۲۶۴۰٫۸۲۸۹۰٫۸۳۱۵۰٫۸۳۴۰۰٫۸۳۶۵۰٫۸۳۸۹
  ۱۰٫۸۴۱۳۰٫۸۴۳۸۰٫۸۴۶۱۰٫۸۴۸۵۰٫۸۵۰۸۰٫۸۵۳۱۰٫۸۵۵۴۰٫۸۵۷۷۰٫۸۵۹۹۰٫۸۶۲۱
  ۱٫۱۰٫۸۶۴۳۰٫۸۶۶۵۰٫۸۶۸۶۰٫۸۷۰۸۰٫۸۷۲۹۰٫۸۷۴۹۰٫۸۷۷۰۰٫۸۷۹۰۰٫۸۸۱۰۰٫۸۸۳۰
  ۱٫۲۰٫۸۸۴۹۰٫۸۸۶۹۰٫۸۸۸۸۰٫۸۹۰۷۰٫۸۹۲۵۰٫۸۹۴۴۰٫۸۹۶۲۰٫۸۹۸۰۰٫۸۹۹۷۰٫۹۰۱۵
  ۱٫۳۰٫۹۰۳۲۰٫۹۰۴۹۰٫۹۰۶۶۰٫۹۰۸۲۰٫۹۰۹۹۰٫۹۱۱۵۰٫۹۱۳۱۰٫۹۱۴۷۰٫۹۱۶۲۰٫۹۱۷۷
  ۱٫۴۰٫۹۱۹۲۰٫۹۲۰۷۰٫۹۲۲۲۰٫۹۲۳۶۰٫۹۲۵۱۰٫۹۲۶۵۰٫۹۲۷۹۰٫۹۲۹۲۰٫۹۳۰۶۰٫۹۳۱۹
  ۱٫۵۰٫۹۳۳۲۰٫۹۳۴۵۰٫۹۳۵۷۰٫۹۳۷۰۰٫۹۳۸۲۰٫۹۳۹۴۰٫۹۴۰۶۰٫۹۴۱۸۰٫۹۴۲۹۰٫۹۴۴۱
  ۱٫۶۰٫۹۴۵۲۰٫۹۴۶۳۰٫۹۴۷۴۰٫۹۴۸۴۰٫۹۴۹۵۰٫۹۵۰۵۰٫۹۵۱۵۰٫۹۵۲۵۰٫۹۵۳۵۰٫۹۵۴۵
  ۱٫۷۰٫۹۵۵۴۰٫۹۵۶۴۰٫۹۵۷۳۰٫۹۵۸۲۰٫۹۵۹۱۰٫۹۵۹۹۰٫۹۶۰۸۰٫۹۶۱۶۰٫۹۶۲۵۰٫۹۶۳۳
  ۱٫۸۰٫۹۶۴۱۰٫۹۶۴۹۰٫۹۶۵۶۰٫۹۶۶۴۰٫۹۶۷۱۰٫۹۶۷۸۰٫۹۶۸۶۰٫۹۶۹۳۰٫۹۶۹۹۰٫۹۷۰۶
  ۱٫۹۰٫۹۷۱۳۰٫۹۷۱۹۰٫۹۷۲۶۰٫۹۷۳۲۰٫۹۷۳۸۰٫۹۷۴۴۰٫۹۷۵۰۰٫۹۷۵۶۰٫۹۷۶۱۰٫۹۷۶۷
  ۲۰٫۹۷۷۲۰٫۹۷۷۸۰٫۹۷۸۳۰٫۹۷۸۸۰٫۹۷۹۳۰٫۹۷۹۸۰٫۹۸۰۳۰٫۹۸۰۸۰٫۹۸۱۲۰٫۹۸۱۷
  ۲٫۱۰٫۹۸۲۱۰٫۹۸۲۶۰٫۹۸۳۰۰٫۹۸۳۴۰٫۹۸۳۸۰٫۹۸۴۲۰٫۹۸۴۶۰٫۹۸۵۰۰٫۹۸۵۴۰٫۹۸۵۷
  ۲٫۲۰٫۹۸۶۱۰٫۹۸۶۴۰٫۹۸۶۸۰٫۹۸۷۱۰٫۹۸۷۵۰٫۹۸۷۸۰٫۹۸۸۱۰٫۹۸۸۴۰٫۹۸۸۷۰٫۹۸۹۰
  ۲٫۳۰٫۹۸۹۳۰٫۹۸۹۶۰٫۹۸۹۸۰٫۹۹۰۱۰٫۹۹۰۴۰٫۹۹۰۶۰٫۹۹۰۹۰٫۹۹۱۱۰٫۹۹۱۳۰٫۹۹۱۶
  ۲٫۴۰٫۹۹۱۸۰٫۹۹۲۰۰٫۹۹۲۲۰٫۹۹۲۵۰٫۹۹۲۷۰٫۹۹۲۹۰٫۹۹۳۱۰٫۹۹۳۲۰٫۹۹۳۴۰٫۹۹۳۶
  ۲٫۵۰٫۹۹۳۸۰٫۹۹۴۰۰٫۹۹۴۱۰٫۹۹۴۳۰٫۹۹۴۵۰٫۹۹۴۶۰٫۹۹۴۸۰٫۹۹۴۹۰٫۹۹۵۱۰٫۹۹۵۲
  ۲٫۶۰٫۹۹۵۳۰٫۹۹۵۵۰٫۹۹۵۶۰٫۹۹۵۷۰٫۹۹۵۹۰٫۹۹۶۰۰٫۹۹۶۱۰٫۹۹۶۲۰٫۹۹۶۳۰٫۹۹۶۴
  ۲٫۷۰٫۹۹۶۵۰٫۹۹۶۶۰٫۹۹۶۷۰٫۹۹۶۸۰٫۹۹۶۹۰٫۹۹۷۰۰٫۹۹۷۱۰٫۹۹۷۲۰٫۹۹۷۳۰٫۹۹۷۴
  ۲٫۸۰٫۹۹۷۴۰٫۹۹۷۵۰٫۹۹۷۶۰٫۹۹۷۷۰٫۹۹۷۷۰٫۹۹۷۸۰٫۹۹۷۹۰٫۹۹۷۹۰٫۹۹۸۰۰٫۹۹۸۱
  ۲٫۹۰٫۹۹۸۱۰٫۹۹۸۲۰٫۹۹۸۲۰٫۹۹۸۳۰٫۹۹۸۴۰٫۹۹۸۴۰٫۹۹۸۵۰٫۹۹۸۵۰٫۹۹۸۶۰٫۹۹۸۶
  ۳۰٫۹۹۸۷۰٫۹۹۸۷۰٫۹۹۸۷۰٫۹۹۸۸۰٫۹۹۸۸۰٫۹۹۸۹۰٫۹۹۸۹۰٫۹۹۸۹۰٫۹۹۹۰۰٫۹۹۹۰

   

   

  مقدار احتمال آنکه متغیر مقداری کوچکتر از میانگین باشد.

  z۰۰٫۰۱۰٫۰۲۰٫۰۳۰٫۰۴۰٫۰۵۰٫۰۶۰٫۰۷۰٫۰۸۰٫۰۹
  ۰۰٫۵۰۰۰۰٫۴۹۶۰۰٫۴۹۲۰۰٫۴۸۸۰۰٫۴۸۴۱۰٫۴۸۰۱۰٫۴۷۶۱۰٫۴۷۲۱۰٫۴۶۸۱۰٫۴۶۴۱
  -۰٫۱۰٫۴۶۰۲۰٫۴۵۶۲۰٫۴۵۲۲۰٫۴۴۸۳۰٫۴۴۴۳۰٫۴۴۰۴۰٫۴۳۶۴۰٫۴۳۲۵۰٫۴۲۸۶۰٫۴۲۴۷
  -۰٫۲۰٫۴۲۰۷۰٫۴۱۶۸۰٫۴۱۲۹۰٫۴۰۹۱۰٫۴۰۵۲۰٫۴۰۱۳۰٫۳۹۷۴۰٫۳۹۳۶۰٫۳۸۹۷۰٫۳۸۵۹
  -۰٫۳۰٫۳۸۲۱۰٫۳۷۸۳۰٫۳۷۴۵۰٫۳۷۰۷۰٫۳۶۶۹۰٫۳۶۳۲۰٫۳۵۹۴۰٫۳۵۵۷۰٫۳۵۲۰۰٫۳۴۸۳
  -۰٫۴۰٫۳۴۴۶۰٫۳۴۰۹۰٫۳۳۷۲۰٫۳۳۳۶۰٫۳۳۰۰۰٫۳۲۶۴۰٫۳۲۲۸۰٫۳۱۹۲۰٫۳۱۵۶۰٫۳۱۲۱
  -۰٫۵۰٫۳۰۸۵۰٫۳۰۵۰۰٫۳۰۱۵۰٫۲۹۸۱۰٫۲۹۴۶۰٫۲۹۱۲۰٫۲۸۷۷۰٫۲۸۴۳۰٫۲۸۱۰۰٫۲۷۷۶
  -۰٫۶۰٫۲۷۴۳۰٫۲۷۰۹۰٫۲۶۷۶۰٫۲۶۴۴۰٫۲۶۱۱۰٫۲۵۷۹۰٫۲۵۴۶۰٫۲۵۱۴۰٫۲۴۸۳۰٫۲۴۵۱
  -۰٫۷۰٫۲۴۲۰۰٫۲۳۸۹۰٫۲۳۵۸۰٫۲۳۲۷۰٫۲۲۹۷۰٫۲۲۶۶۰٫۲۲۳۶۰٫۲۲۰۷۰٫۲۱۷۷۰٫۲۱۴۸
  -۰٫۸۰٫۲۱۱۹۰٫۲۰۹۰۰٫۲۰۶۱۰٫۲۰۳۳۰٫۲۰۰۵۰٫۱۹۷۷۰٫۱۹۴۹۰٫۱۹۲۲۰٫۱۸۹۴۰٫۱۸۶۷
  -۰٫۹۰٫۱۸۴۱۰٫۱۸۱۴۰٫۱۷۸۸۰٫۱۷۶۲۰٫۱۷۳۶۰٫۱۷۱۱۰٫۱۶۸۵۰٫۱۶۶۰۰٫۱۶۳۵۰٫۱۶۱۱
  ۰٫۱۵۸۷۰٫۱۵۶۳۰٫۱۵۳۹۰٫۱۵۱۵۰٫۱۴۹۲۰٫۱۴۶۹۰٫۱۴۴۶۰٫۱۴۲۳۰٫۱۴۰۱۰٫۱۳۷۹
  -۱٫۱۰٫۱۳۵۷۰٫۱۳۳۵۰٫۱۳۱۴۰٫۱۲۹۲۰٫۱۲۷۱۰٫۱۲۵۱۰٫۱۲۳۰۰٫۱۲۱۰۰٫۱۱۹۰۰٫۱۱۷۰
  -۱٫۲۰٫۱۱۵۱۰٫۱۱۳۱۰٫۱۱۱۲۰٫۱۰۹۴۰٫۱۰۷۵۰٫۱۰۵۷۰٫۱۰۳۸۰٫۱۰۲۰۰٫۱۰۰۳۰٫۰۹۸۵
  -۱٫۳۰٫۰۹۶۸۰٫۰۹۵۱۰٫۰۹۳۴۰٫۰۹۱۸۰٫۰۹۰۱۰٫۰۸۸۵۰٫۰۸۶۹۰٫۰۸۵۳۰٫۰۸۳۸۰٫۰۸۲۳
  -۱٫۴۰٫۰۸۰۸۰٫۰۷۹۳۰٫۰۷۷۸۰٫۰۷۶۴۰٫۰۷۴۹۰٫۰۷۳۵۰٫۰۷۲۲۰٫۰۷۰۸۰٫۰۶۹۴۰٫۰۶۸۱
  -۱٫۵۰٫۰۶۶۸۰٫۰۶۵۵۰٫۰۶۴۳۰٫۰۶۳۰۰٫۰۶۱۸۰٫۰۶۰۶۰٫۰۵۹۴۰٫۰۵۸۲۰٫۰۵۷۱۰٫۰۵۵۹
  -۱٫۶۰٫۰۵۴۸۰٫۰۵۳۷۰٫۰۵۲۶۰٫۰۵۱۶۰٫۰۵۰۵۰٫۰۴۹۵۰٫۰۴۸۵۰٫۰۴۷۵۰٫۰۴۶۵۰٫۰۴۵۵
  -۱٫۷۰٫۰۴۴۶۰٫۰۴۳۶۰٫۰۴۲۷۰٫۰۴۱۸۰٫۰۴۰۹۰٫۰۴۰۱۰٫۰۳۹۲۰٫۰۳۸۴۰٫۰۳۷۵۰٫۰۳۶۷
  -۱٫۸۰٫۰۳۵۹۰٫۰۳۵۲۰٫۰۳۴۴۰٫۰۳۳۶۰٫۰۳۲۹۰٫۰۳۲۲۰٫۰۳۱۴۰٫۰۳۰۷۰٫۰۳۰۱۰٫۰۲۹۴
  -۱٫۹۰٫۰۲۸۷۰٫۰۲۸۱۰٫۰۲۷۴۰٫۰۲۶۸۰٫۰۲۶۲۰٫۰۲۵۶۰٫۰۲۵۰۰٫۰۲۴۴۰٫۰۲۳۹۰٫۰۲۳۳
  ۰٫۰۲۲۸۰٫۰۲۲۲۰٫۰۲۱۷۰٫۰۲۱۲۰٫۰۲۰۷۰٫۰۲۰۲۰٫۰۱۹۷۰٫۰۱۹۲۰٫۰۱۸۸۰٫۰۱۸۳
  -۲٫۱۰٫۰۱۷۹۰٫۰۱۷۴۰٫۰۱۷۰۰٫۰۱۶۶۰٫۰۱۶۲۰٫۰۱۵۸۰٫۰۱۵۴۰٫۰۱۵۰۰٫۰۱۴۶۰٫۰۱۴۳
  -۲٫۲۰٫۰۱۳۹۰٫۰۱۳۶۰٫۰۱۳۲۰٫۰۱۲۹۰٫۰۱۲۶۰٫۰۱۲۲۰٫۰۱۱۹۰٫۰۱۱۶۰٫۰۱۱۳۰٫۰۱۱۰
  -۲٫۳۰٫۰۱۰۷۰٫۰۱۰۴۰٫۰۱۰۲۰٫۰۰۹۹۰٫۰۰۹۶۰٫۰۰۹۴۰٫۰۰۹۱۰٫۰۰۸۹۰٫۰۰۸۷۰٫۰۰۸۴
  -۲٫۴۰٫۰۰۸۲۰٫۰۰۸۰۰٫۰۰۷۸۰٫۰۰۷۶۰٫۰۰۷۳۰٫۰۰۷۱۰٫۰۰۷۰۰٫۰۰۶۸۰٫۰۰۶۶۰٫۰۰۶۴
  -۲٫۵۰٫۰۰۶۲۰٫۰۰۶۰۰٫۰۰۵۹۰٫۰۰۵۷۰٫۰۰۵۵۰٫۰۰۵۴۰٫۰۰۵۲۰٫۰۰۵۱۰٫۰۰۴۹۰٫۰۰۴۸
  -۲٫۶۰٫۰۰۴۷۰٫۰۰۴۵۰٫۰۰۴۴۰٫۰۰۴۳۰٫۰۰۴۱۰٫۰۰۴۰۰٫۰۰۳۹۰٫۰۰۳۸۰٫۰۰۳۷۰٫۰۰۳۶
  -۲٫۷۰٫۰۰۳۵۰٫۰۰۳۴۰٫۰۰۳۳۰٫۰۰۳۲۰٫۰۰۳۱۰٫۰۰۳۰۰٫۰۰۲۹۰٫۰۰۲۸۰٫۰۰۲۷۰٫۰۰۲۶
  -۲٫۸۰٫۰۰۲۶۰٫۰۰۲۵۰٫۰۰۲۴۰٫۰۰۲۳۰٫۰۰۲۳۰٫۰۰۲۲۰٫۰۰۲۱۰٫۰۰۲۱۰٫۰۰۲۰۰٫۰۰۱۹
  -۲٫۹۰٫۰۰۱۹۰٫۰۰۱۸۰٫۰۰۱۷۰٫۰۰۱۷۰٫۰۰۱۶۰٫۰۰۱۶۰٫۰۰۱۵۰٫۰۰۱۵۰٫۰۰۱۴۰٫۰۰۱۴
  ۰٫۰۰۱۴۰٫۰۰۱۳۰٫۰۰۱۳۰٫۰۰۱۲۰٫۰۰۱۲۰٫۰۰۱۱۰٫۰۰۱۱۰٫۰۰۱۱۰٫۰۰۱۰۰٫۰۰۱۰

   

  همانطور که گفته شد حالت های دیگری نیز می توان در نظر گرفت برای نمونه احتمال اینکه متغیری بین میانگین تا یک عدد بزرگتر از میانگین باشد.

  این حالت ها ذهنی هستند و بسته به نیاز باید به سادگی بتوانید از جداول بالا آنها را تهیه کنید.

   

  z۰۰٫۰۱۰٫۰۲۰٫۰۳۰٫۰۴۰٫۰۵۰٫۰۶۰٫۰۷۰٫۰۸۰٫۰۹
  ۰۰۰٫۰۰۳۹۹۰٫۰۰۷۹۸۰٫۰۱۱۹۷۰٫۰۱۵۹۵۰٫۰۱۹۹۴۰٫۰۲۳۹۲۰٫۰۲۷۹۰٫۰۳۱۸۸۰٫۰۳۵۸۶
  ۰٫۱۰٫۰۳۹۸۳۰٫۰۴۳۸۰٫۰۴۷۷۶۰٫۰۵۱۷۲۰٫۰۵۵۶۷۰٫۰۵۹۶۲۰٫۰۶۳۵۶۰٫۰۶۷۴۹۰٫۰۷۱۴۲۰٫۰۷۵۳۵
  ۰٫۲۰٫۰۷۹۲۶۰٫۰۸۳۱۷۰٫۰۸۷۰۶۰٫۰۹۰۹۵۰٫۰۹۴۸۳۰٫۰۹۸۷۱۰٫۱۰۲۵۷۰٫۱۰۶۴۲۰٫۱۱۰۲۶۰٫۱۱۴۰۹
  ۰٫۳۰٫۱۱۷۹۱۰٫۱۲۱۷۲۰٫۱۲۵۵۲۰٫۱۲۹۳۰٫۱۳۳۰۷۰٫۱۳۶۸۳۰٫۱۴۰۵۸۰٫۱۴۴۳۱۰٫۱۴۸۰۳۰٫۱۵۱۷۳
  ۰٫۴۰٫۱۵۵۴۲۰٫۱۵۹۱۰٫۱۶۲۷۶۰٫۱۶۶۴۰٫۱۷۰۰۳۰٫۱۷۳۶۴۰٫۱۷۷۲۴۰٫۱۸۰۸۲۰٫۱۸۴۳۹۰٫۱۸۷۹۳
  ۰٫۵۰٫۱۹۱۴۶۰٫۱۹۴۹۷۰٫۱۹۸۴۷۰٫۲۰۱۹۴۰٫۲۰۵۴۰٫۲۰۸۸۴۰٫۲۱۲۲۶۰٫۲۱۵۶۶۰٫۲۱۹۰۴۰٫۲۲۲۴
  ۰٫۶۰٫۲۲۵۷۵۰٫۲۲۹۰۷۰٫۲۳۲۳۷۰٫۲۳۵۶۵۰٫۲۳۸۹۱۰٫۲۴۲۱۵۰٫۲۴۵۳۷۰٫۲۴۸۵۷۰٫۲۵۱۷۵۰٫۲۵۴۹
  ۰٫۷۰٫۲۵۸۰۴۰٫۲۶۱۱۵۰٫۲۶۴۲۴۰٫۲۶۷۳۰٫۲۷۰۳۵۰٫۲۷۳۳۷۰٫۲۷۶۳۷۰٫۲۷۹۳۵۰٫۲۸۲۳۰٫۲۸۵۲۴
  ۰٫۸۰٫۲۸۸۱۴۰٫۲۹۱۰۳۰٫۲۹۳۸۹۰٫۲۹۶۷۳۰٫۲۹۹۵۵۰٫۳۰۲۳۴۰٫۳۰۵۱۱۰٫۳۰۷۸۵۰٫۳۱۰۵۷۰٫۳۱۳۲۷
  ۰٫۹۰٫۳۱۵۹۴۰٫۳۱۸۵۹۰٫۳۲۱۲۱۰٫۳۲۳۸۱۰٫۳۲۶۳۹۰٫۳۲۸۹۴۰٫۳۳۱۴۷۰٫۳۳۳۹۸۰٫۳۳۶۴۶۰٫۳۳۸۹۱
  ۱۰٫۳۴۱۳۴۰٫۳۴۳۷۵۰٫۳۴۶۱۴۰٫۳۴۸۴۹۰٫۳۵۰۸۳۰٫۳۵۳۱۴۰٫۳۵۵۴۳۰٫۳۵۷۶۹۰٫۳۵۹۹۳۰٫۳۶۲۱۴
  ۱٫۱۰٫۳۶۴۳۳۰٫۳۶۶۵۰٫۳۶۸۶۴۰٫۳۷۰۷۶۰٫۳۷۲۸۶۰٫۳۷۴۹۳۰٫۳۷۶۹۸۰٫۳۷۹۰٫۳۸۱۰٫۳۸۲۹۸
  ۱٫۲۰٫۳۸۴۹۳۰٫۳۸۶۸۶۰٫۳۸۸۷۷۰٫۳۹۰۶۵۰٫۳۹۲۵۱۰٫۳۹۴۳۵۰٫۳۹۶۱۷۰٫۳۹۷۹۶۰٫۳۹۹۷۳۰٫۴۰۱۴۷
  ۱٫۳۰٫۴۰۳۲۰٫۴۰۴۹۰٫۴۰۶۵۸۰٫۴۰۸۲۴۰٫۴۰۹۸۸۰٫۴۱۱۴۹۰٫۴۱۳۰۸۰٫۴۱۴۶۶۰٫۴۱۶۲۱۰٫۴۱۷۷۴
  ۱٫۴۰٫۴۱۹۲۴۰٫۴۲۰۷۳۰٫۴۲۲۲۰٫۴۲۳۶۴۰٫۴۲۵۰۷۰٫۴۲۶۴۷۰٫۴۲۷۸۵۰٫۴۲۹۲۲۰٫۴۳۰۵۶۰٫۴۳۱۸۹
  ۱٫۵۰٫۴۳۳۱۹۰٫۴۳۴۴۸۰٫۴۳۵۷۴۰٫۴۳۶۹۹۰٫۴۳۸۲۲۰٫۴۳۹۴۳۰٫۴۴۰۶۲۰٫۴۴۱۷۹۰٫۴۴۲۹۵۰٫۴۴۴۰۸
  ۱٫۶۰٫۴۴۵۲۰٫۴۴۶۳۰٫۴۴۷۳۸۰٫۴۴۸۴۵۰٫۴۴۹۵۰٫۴۵۰۵۳۰٫۴۵۱۵۴۰٫۴۵۲۵۴۰٫۴۵۳۵۲۰٫۴۵۴۴۹
  ۱٫۷۰٫۴۵۵۴۳۰٫۴۵۶۳۷۰٫۴۵۷۲۸۰٫۴۵۸۱۸۰٫۴۵۹۰۷۰٫۴۵۹۹۴۰٫۴۶۰۸۰٫۴۶۱۶۴۰٫۴۶۲۴۶۰٫۴۶۳۲۷
  ۱٫۸۰٫۴۶۴۰۷۰٫۴۶۴۸۵۰٫۴۶۵۶۲۰٫۴۶۶۳۸۰٫۴۶۷۱۲۰٫۴۶۷۸۴۰٫۴۶۸۵۶۰٫۴۶۹۲۶۰٫۴۶۹۹۵۰٫۴۷۰۶۲
  ۱٫۹۰٫۴۷۱۲۸۰٫۴۷۱۹۳۰٫۴۷۲۵۷۰٫۴۷۳۲۰٫۴۷۳۸۱۰٫۴۷۴۴۱۰٫۴۷۵۰٫۴۷۵۵۸۰٫۴۷۶۱۵۰٫۴۷۶۷
  ۲۰٫۴۷۷۲۵۰٫۴۷۷۷۸۰٫۴۷۸۳۱۰٫۴۷۸۸۲۰٫۴۷۹۳۲۰٫۴۷۹۸۲۰٫۴۸۰۳۰٫۴۸۰۷۷۰٫۴۸۱۲۴۰٫۴۸۱۶۹
  ۲٫۱۰٫۴۸۲۱۴۰٫۴۸۲۵۷۰٫۴۸۳۰٫۴۸۳۴۱۰٫۴۸۳۸۲۰٫۴۸۴۲۲۰٫۴۸۴۶۱۰٫۴۸۵۰٫۴۸۵۳۷۰٫۴۸۵۷۴
  ۲٫۲۰٫۴۸۶۱۰٫۴۸۶۴۵۰٫۴۸۶۷۹۰٫۴۸۷۱۳۰٫۴۸۷۴۵۰٫۴۸۷۷۸۰٫۴۸۸۰۹۰٫۴۸۸۴۰٫۴۸۸۷۰٫۴۸۸۹۹
  ۲٫۳۰٫۴۸۹۲۸۰٫۴۸۹۵۶۰٫۴۸۹۸۳۰٫۴۹۰۱۰٫۴۹۰۳۶۰٫۴۹۰۶۱۰٫۴۹۰۸۶۰٫۴۹۱۱۱۰٫۴۹۱۳۴۰٫۴۹۱۵۸
  ۲٫۴۰٫۴۹۱۸۰٫۴۹۲۰۲۰٫۴۹۲۲۴۰٫۴۹۲۴۵۰٫۴۹۲۶۶۰٫۴۹۲۸۶۰٫۴۹۳۰۵۰٫۴۹۳۲۴۰٫۴۹۳۴۳۰٫۴۹۳۶۱
  ۲٫۵۰٫۴۹۳۷۹۰٫۴۹۳۹۶۰٫۴۹۴۱۳۰٫۴۹۴۳۰٫۴۹۴۴۶۰٫۴۹۴۶۱۰٫۴۹۴۷۷۰٫۴۹۴۹۲۰٫۴۹۵۰۶۰٫۴۹۵۲
  ۲٫۶۰٫۴۹۵۳۴۰٫۴۹۵۴۷۰٫۴۹۵۶۰٫۴۹۵۷۳۰٫۴۹۵۸۵۰٫۴۹۵۹۸۰٫۴۹۶۰۹۰٫۴۹۶۲۱۰٫۴۹۶۳۲۰٫۴۹۶۴۳
  ۲٫۷۰٫۴۹۶۵۳۰٫۴۹۶۶۴۰٫۴۹۶۷۴۰٫۴۹۶۸۳۰٫۴۹۶۹۳۰٫۴۹۷۰۲۰٫۴۹۷۱۱۰٫۴۹۷۲۰٫۴۹۷۲۸۰٫۴۹۷۳۶
  ۲٫۸۰٫۴۹۷۴۴۰٫۴۹۷۵۲۰٫۴۹۷۶۰٫۴۹۷۶۷۰٫۴۹۷۷۴۰٫۴۹۷۸۱۰٫۴۹۷۸۸۰٫۴۹۷۹۵۰٫۴۹۸۰۱۰٫۴۹۸۰۷
  ۲٫۹۰٫۴۹۸۱۳۰٫۴۹۸۱۹۰٫۴۹۸۲۵۰٫۴۹۸۳۱۰٫۴۹۸۳۶۰٫۴۹۸۴۱۰٫۴۹۸۴۶۰٫۴۹۸۵۱۰٫۴۹۸۵۶۰٫۴۹۸۶۱
  ۳۰٫۴۹۸۶۵۰٫۴۹۸۶۹۰٫۴۹۸۷۴۰٫۴۹۸۷۸۰٫۴۹۸۸۲۰٫۴۹۸۸۶۰٫۴۹۸۸۹۰٫۴۹۸۹۳۰٫۴۹۸۹۶۰٫۴۹۹

   

  .


  .

  مولف مطالب فوق :

  آرش حبیبی (الف. آموزگار)

  دیدگاهها

  هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جدول توزیع نرمال – درس تحلیل آماری”

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  اطلاعات فروشنده