مشاوره گروهی را چنین تعریف می‌کند:

نمایش یک نتیجه