باشگاه کارگزاری آگاه
شناسه پست: 14145
بازدید: 9

پاسخ سوال چهار شنبه ۲۲ دی باشگاه آگاه

عمومی- مجامع شرکت‌ها- طراح: سعید عزتی

سوال :

کدامیک از موارد زیر حتما باید در آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی در روزنامه کثیرالانتشار منتخب شرکت ذکر گردد؟‌

منبع پاسخ : ‌مجامع عمومی شرکت‌های بورسی: قوانین و تاثیرات

پاسخ سوال :

گزینه : تاریخ تشکیل مجمع و محل برگزاری مجمع و دستور جلسه = همه موارد

.


پاسخ سوال چهار شنبه ۲۲ دی باشگاه آگاه

عمومی-تحلیل تکنیکال-طراح: حامد مددی

سوال :

با توجه به مطالب مطرح شده در ویدئو کدامیک از گزینه های زیر در دسته بندی کلی فیلترهای کاربردی جای نمی گیرد؟

منبع پاسخ : ‌و‌یدیو : بازار خوانی – فیلترنویسی ۲

پاسخ سوال :

گزینه : فیلترهای روانشناسی بازار

فیلترهای روانشناسی بازار جزو فیلتر های کاربردی نیست.

.

تصویر زیر از ویدیو آموزشی فیلترنویسی استخراج شده است :

ویدیو آموزشی فیلترنویسی
ویدیو آموزشی فیلترنویسی

.

انواع فیلتر های کاربردی در بازار سرمایه

  • فیلتر های نوسان گیری
  • فیلترهای تکنیکالی
  • فیلترهای ورود نقدینگی

نویسنده

مدیر سایت
مدیریت مجموعه داده پردازان مدرن