پیغام های excluded در بخش Index coverage
شناسه پست: 17090
بازدید: 5

پیغام های excluded در بخش Index coverage از مواردی است که وب مستران حتما باید به آن آشنایی داشته باشند.

در Search Console گوگل > در بخش Index coverage پیغام های ” excluded” به چه معنی هستند ؟

 

پیغام های excluded

Excluded by ‘noindex’ tag

پیغام های excluded

Alternate page with proper canonical tag

پیغام های excluded

Crawled – currently not indexed

پیغام های excluded

Page with redirect

پیغام های excluded

Soft 404

پیغام های excluded

Crawl anomaly

پیغام های excluded

Discovered – currently not indexed

پیغام های excluded

Blocked by robots.txt

پیغام های excluded

Duplicate, submitted URL not selected as canonical

پیغام های excluded

Not found (404)

 

excluded صفحات و آدرس هایی هستند که گوگل آنها را در سایت شما پیدا کرده ولی ایندکس نکرده است.

دلیل عدم ایندکس این صفحات نیز یکی از حالت هایی است که در بالا اشاره شده است.

عدم ایندکس صفحات به دلیل ریدایرکت یا وجود تگ کانونیکال طبیعی و درست است.

صفحاتی که در این بخش هستند لزوما خطا محسوب نمیشود.

نویسنده

مدیر سایت
مدیریت مجموعه داده پردازان مدرن