شناسه پست: 14382
بازدید: 19

Excel نمایش تیتر درتمامی صفحات موقع پرینت در

بعضی اوقات آماری که در برنامه اکسل آماده می کنیم بیش از یک صفحه می شود و ما می خواهیم تیتر یکسانی به همه صفحات بدهیم. مثلا سطر نام و نام خانوادگی و مشخصات در هنگام پرینت در همه صفحات بیاید.

بر روی منوی file–>page setupکلیک نمایید.

 .  کلیلک نمایید”sheet”برروی صفحه باز شده روی سربرگ

درقسمت print titles –>rows to repeat at top بر روی  کلیک نمایید.
نماییدenterسطر مورد نظرراانتخاب و
بااین روش سطر مورد نظر خود جهت پرینت درتمامی صفحات را انتخاب نموده اید
.را انتخاب نمایید ok دکمه

نویسنده

مدیر سایت
مدیریت مجموعه داده پردازان مدرن