لوگو داده پردازان مدرن
0
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

نماد و نام کامل شرکت های بورسی و فرابورسی

دسته بندی :بورس, اقتصادی
نماد و نام کامل شرکت های بورسی و فرابورسی
نمادنام کامل
فرآورفرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌
سبزواسیمان لار سبزوار
لپیامگسترش صنایع پیام
حپارساتوسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
بهپاکصنعتی بهپاک
ذرت۹۵۱۰-۱۹ذرت ۹۵۱۰ انبارنوردانه تیران
وآذرسرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌
غدامخوراک‌  دام‌ پارس‌
خصدراصنعتی‌ دریایی‌ ایران‌
وسپهسرمایه‌گذاری‌ سپه‌
غدشتدشت‌ مرغاب‌
خزامیازامیاد
وتوصاسرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
اتکایحح . بیمه اتکایی ایرانیان
وایرانلیزینگ ایرانیان
شستانپتروشیمی گلستان
کدمامعدنی‌ دماوند
تکنوتکنوتار
سکرد۹۸مشارکت سیمان کردستان۹۸۰۲۱۹
حتایدتایدواترخاورمیانه
رتکوکنترل‌خوردگی‌تکین‌کو
ثمسکنسرمایه‌گذاری‌ مسکن‌
مفاخرتوسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
سشرقحح . سیمان‌ شرق‌
دلرداروسازی‌ اکسیر
سخاشسیمان‌خاش‌
سفانوسیمان فارس نو
سارابسیمان‌ داراب‌
کسراسرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌
سفارودکارخانه فارسیت درود
فخاسفولاد خراسان
خپویشسازه‌ پویش‌
کاماباما
تسه۹۵۰۳امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۵
زمگساکشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌
تسه۹۴۱۲امتیازتسهیلات مسکن اسفندماه۹۴
لپارسپارس‌ الکتریک‌
تسه۹۳۰۷امتیازتسهیلات مسکن مهرماه۹۳
غمینوشرکت صنایع غذایی مینو شرق
حریلریل پردازسیر
ثشرقسرمایه گذاری مسکن شمال شرق
غمهراتولیدی‌مهرام‌
آریانسرمایه گذاری پارس آریان
وملتسرمایه‌گذاری‌ملت‌
فاهوازحح. نورد و لوله اهواز
سشمالسیمان‌ شمال‌
گندم۹۷۰۷مرابحه گندم ۹۷۰۷
وپخشداروپخش‌ (هلدینگ‌
پکویرکویر تایر
ورناسرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌
وخارزمسرمایه گذاری خوارزمی
تسه۹۵۰۵امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه۹۵
خمحورتولیدمحورخودرو
ثاصفاشرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌
ممسنیپتروشیمی ممسنی
قم۹۷۱شهرداری قم ۱۳۹۴-آرمان
واعتبارحح.سرمایه گذاری اعتبار ایران
بکهنوجتولید برق ماهتاب کهنوج
عپردیس۱سلف اوره پتروشیمی پردیس۱
شاراکپتروشیمی شازند
خفناورمهندسی صنعتی روان فن آور
شپناپالایش نفت اصفهان
حکمتبانک حکمت  ایرانیان
ماهان۹۹اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
بالاسمهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
پکرمانحح . گروه‌ صنعتی‌ بارز
فملیحح . ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌
تسه۹۵۰۶امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۵
دزهراویداروسازی‌زهراوی‌
کطبسذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌
فسپاگروه‌صنعتی‌سپاهان‌
اخزا۹اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۶۱۳
عپیویسی۲۲اوراق سلف استاندارد پی وی سی
ذوبسهامی ذوب آهن اصفهان
ذرت۹۵۱۰-۱۴ذرت تحویل ۹۵۱۰ انباربهاردانه
پارسیانبیمه پارسیان
وپاساربانک  پاسارگاد
گردش۹۵۲گواهی سپرده عام گردشگری۹۵۱۲۱۵
کپارسکاشی‌ پارس‌
وشمالس. چشم انداز توسعه شمال
مراز۱مشارکت شیراز سه ماهه ۲۰ درصد
تسه۹۳۰۶امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه۹۳
زگلدشتکشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
پسهندصنایع‌ لاستیکی‌  سهند
لوتوس۹۹اجاره لوتوس پارسیان۹۹۰۷۱۷
سصفهاسیمان‌اصفهان‌
صغربص.س.زمین وساختمان مسکن شمالغرب
گردش۹۵گواهی سپرده عام گردشگری۹۵۱۲۰۱
وسکابسرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
کهرامتولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌
ترازوی هوشمند۴ترازوی رژیمی هوشمند
تبریز۹۷مشارکت قطار شهری تبریز۹۷۱۲۱۸
ولملتواسپاری ملت
اطلسصندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام
دسیناداروسازی‌ سینا
شپاکساپاکسان‌
وبیمهسرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌
تسه۹۳۰۴امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه۹۳
سرودسیمان‌شاهرود
ومللشرکت اعتباری ملل
خصدرا۲صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌
شپدیس۲پتروشیمی پردیس
زنجانصنایع پتروشیمی زنجان
چکاپاگروه  صنایع کاغذ پارس
داسوهداروسازی‌ اسوه‌
پخشپخش البرز
خریختصنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌
ثقزویشرکت عمران و سازندگی قزوین
سصوفیسیمان‌ صوفیان‌
زاگرسپتروشیمی زاگرس
تسه۹۴۱۱امتیازتسهیلات مسکن بهمن ماه۹۴
کساوهحح . صنایع‌ کاشی‌ وسرامیک‌ سینا
ملتبیمه ملت
وبشهرتوسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ
شنفتنفت‌ پارس‌
سنیرسیمان‌ سفید نی‌ریز
مشهد۶۱۲مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸%
قهکمتقندهکمتان‌
سیلامسیمان‌ ایلام‌
فولایصنایع فولاد آلیاژی یزد
پردیسسرمایه گذاری پردیس
صشرق۹۹مرابحه سیمان شرق ۹۹۰۱۰۹
سکرماسیمان‌ کرمان‌
سفارسسیمان فارس و خوزستان
ثعمراعمران و توسعه شاهد
تمحرکهماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌
سارومسیمان‌ارومیه‌
نارونص. س. زمین وساختمان مسکن نارون
حپتروحمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام
کخاکصنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌
بمیلاتوسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد
صمپنا۲اجاره مپنا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
ثالوندسرمایه گذاری مسکن الوند
اخزا۷اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۵۰۲
شاملامعدنی‌ املاح‌  ایران‌
غبهنوشبهنوش‌ ایران‌
تسه۹۵۰۴امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه ۹۵
واحیام .صنایع و معادن احیاء سپاهان
خمهرمهرکام‌پارس‌
وتوسمسرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌
آ س پآ.س.پ
ثاختبین‌المللی‌توسعه‌ساختمان
خنصیرمهندسی‌نصیرماشین‌
مصفا۹۷۱۲مشارکت شهرداری اصفهان۳ماهه ۱۸%
آیندهبازرگانی آینده سازان بهشت پارس
ثغربشرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
فمرادآلومراد
کچادمعدنی‌وصنعتی‌چادرملو
وبهمنسرمایه‌گذاری‌بهمن‌
دتولیدداروسازی تولید دارو
کالا۴سایر اشخاص بورس کالای ایران
شصفهاپتروشیمی‌ اصفهان‌
تسه۹۳۰۸امتیازتسهیلات مسکن آبانماه۹۳
غپینوپارس‌ مینو
سکه۹۷۱۲-۰۱سکه تمام بهار آزادی تحویل۱روزه
کرج۹۷شهرداری کرج ۱۳۹۴
تسه۹۴۰۲امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت۹۴
خراسانشرکت پتروشیمی خراسان
ثرودسرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود
گلگهر۱اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰%
اخزا۵اسناد خزانه اسلامی۹۵۰۹۰۹
تایراتراکتورسازی‌ایران‌
فالومآلومتک‌
کفپارسفرآورده‌های‌ نسوز پارس‌
وآفریبیمه کارآفرین
عذوب۱سلف تیرآهن۱۴ ذوب آهن مرحله اول
صبصیراوراق اجاره قائدبصیر ۳ماهه ۲۰%
دکیمیکیمیدارو
سجاممجتمع سیمان غرب آسیا
کنورتوسعه معدنی و صنعتی صبانور
بنیرونیروترانس‌
عشیراز۱سلف اوره پتروشیمی شیراز۱
کسرامپارس‌ سرام‌
شپدیسپتروشیمی پردیس
اخزا۸اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۵۲۳
فاراکماشین‌ سازی‌ اراک‌
ثترانسرمایه گذاری مسکن تهران
فسدیدلوله‌وتجهیزات‌ سدید
اتکامحح. شرکت بیمه اتکایی امین
هپریس۵۱۱اختیار ف. سرمایه گذاری پردیس
مپارس۷۱۲مشارکت ملی نفت ایران۳ماهه ۲۱%
مراز۲اوراق مشارکت شهرداری شیراز۱۳۹۲
بموتوموتوژن‌
مسینا۹۶۴مشارکت سینا دارو،سه ماهه ۲۰%
ثاژنسخت‌ آژند
درازکدارویی‌ رازک‌
حتوکاحمل‌ونقل‌توکا
کوثربیمه کوثر
غگلگلوکوزان‌
بکامکارخانجات تولیدی شهید قندی
شبهرننفت‌ بهران‌
کرویتوسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌
رایان۵۱۲گواهی سپرد رایان سایپا۳ماهه۲۲%
اخابرمخابرات ایران
آتیمسصندوق س. آرمان آتیه درخشان مس
ختراکریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌
کپرورفرآوری زغال سنگ پروده طبس
خودکفااقتصادی و خودکفایی آزادگان
ولغدرلیزینگ‌خودروغدیر
شنفتحح . نفت‌ پارس‌
پکرمانگروه‌ صنعتی‌ بارز
دکوثرداروسازی‌ کوثر
پارسانگسترش نفت و گاز پارسیان
قچارفراوردههای غذایی وقند چهارمحال
کفرافراورده‌ های‌ نسوزایران‌
چافستافست‌
میدکوهلدینگ صنایع  معدنی خاورمیانه
پدرخشدرخشان‌ تهران‌
کترامتولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌
تسه۹۵۰۲امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت۹۵
وآرینشرکت توسعه اقتصادی آرین
چکاوهصنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌
غالبرلبنیات‌کالبر
کساوهصنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا
وهورمدیریت انرژی امید  تابان هور
فارسصنایع پتروشیمی خلیج فارس
پارس۹۶۰۷۲گواهی سپرده عام پارسیان۹۶۰۷۰۳
فلامیلامیران‌
ونیکیسرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌
تسه۹۳۰۵امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه۹۳
وساختسرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌
صایتل۲اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد
دیرانحح . ‌ایران‌دارو
کساپاحح . سایپاشیشه‌
وغدیرسرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌
صمگامرابحه مگاموتور ۳ ماهه ۲۰ درصد
ذرت۹۵۱۰-۰۵ذرت دانه ای تحویل۹۵۱۰انبارصفری
خبهمنگروه‌بهمن‌
صخابراوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
سشرقسیمان‌ شرق‌
سدشتصنایع سیمان دشتستان
تسه۹۵۰۷امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۵
شکربنکربن‌ ایران‌
قم۹۷۳شهرداری قم۱۳۹۴-لوتوس پارسیان
کیمیامعدنی کیمیای زنجان گستران
مبینپتروشیمی مبین
رکیشکارت اعتباری ایران کیش
قجامفرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌
حخزرکشتیرانی دریای خزر
کساپاسایپاشیشه‌
وبوعلیسرمایه‌گذاری‌بوعلی‌
کاسپینداروسازی کاسپین تامین
غسالمسالمین‌
تسه۹۳۱۲امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۳
کروی۲توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌
الماسصندوق سرمایه‌گذاری الماس-سهام
حفاریحفاری شمال
فخوزفولاد  خوزستان
کسعدیکاشی‌ سعدی‌
دلقمادارویی‌ لقمان‌
پلولهگازلوله‌
ومدکو۱مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد
تسه۹۴۰۹امتیازتسهیلات مسکن آذرماه ۹۴
سهرمزسیمان‌هرمزگان‌
تیپیکوسرمایه گذاری دارویی تامین
مابیمه  ما
نمرینوایران‌ مرینوس‌
آکوردصندوق س. آرمان آتی کوثر
صایتل۹۰۲صکوک اجاره رایتل  ماهانه ۲۱ %
قشرینقند شیرین‌ خراسان‌
لبوتانگروه‌صنعتی‌بوتان‌
تکمباکمباین‌ سازی‌ ایران‌
فجامجام‌دارو
سترانسیمان‌ تهران‌
ثفارسعمران‌وتوسعه‌فارس‌
شسیناصنایع‌شیمیایی‌سینا
غگرجیبیسکویت‌  گرجی‌
غصینوصنعتی مینو
خوسازمحورسازان‌ایران‌خودرو
کحافظکاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌
جمپتروشیمی جم
سبهانسیمان‌ بهبهان‌
اخزا۶اسناد خزانه اسلامی۹۵۱۲۲۵
کلوندکاشی‌ الوند
خزرفنرسازی‌زر
ثنوسانوسازی‌وساختمان‌تهران‌
دجابرداروسازی‌ جابرابن‌حیان‌
تسه۹۴۰۶امتیاز تسهیلات مسکن شهریور۹۴
دشیمیشیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌
شرازپالایش نفت شیراز
خچرخشچرخشگر
سمازنسیمان‌مازندران‌
آگاسصندوق س. هستی بخش آگاه
صامیااجاره پتروامیدآسیا۳ماهه۲۰درصد
ونفتسرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌
غپاکلبنیات‌ پاک‌
قنقشقندنقش‌جهان‌
تجارگسترش تجارت و سرمایه ایرانیان
دتمادتولیدمواداولیه‌داروپخش‌
پارس۹۶۰۷گواهی سپرده عام پارسیان۹۶۰۷۰۳
فاماصنعتی‌ آما
ساربیلسیمان آرتا اردبیل
شپاسنفت پاسارگاد
شبندرپالایش نفت بندرعباس
حفارسحمل و نقل بین المللی خلیج فارس
فملیملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌
سپاهاسیمان‌سپاهان‌
کگلمعدنی و صنعتی گل گهر
شیرانس. صنایع‌شیمیایی‌ایران
مشیر۹۷۱۱مشارکت شهرداری شیراز،۳ماهه۲۱%
آسامصندوق سرمایه‌گذاری آسام-مختلط
سرچشمهشرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
اعتلاشرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
تکشا۲گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌
سنوینسرمایه گذاری اقتصاد نوین
بنوبیمه تجارت نو (۵۰% پرداخت شده)
وصندوقسرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌
سیدکوسرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
توریلتوکاریل
وساپاسرمایه‌گذاری‌ سایپا
قشهدشهد
تسه۹۳۱۰امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه۹۳
خدیزلبهمن  دیزل
سامانبانک سامان
شپمچاپارس‌ پامچال‌
کرماشاصنایع پتروشیمی کرمانشاه
فاذرصنایع‌ آذرآب‌
شتوکاتوکا رنگ فولاد سپاهان
شیرازپتروشیمی‌شیراز
آرمانبیمه آرمان
شلعابلعابیران‌
انرژی۳سایر اشخاص بورس انرژی
ثفارسحح . عمران‌وتوسعه‌فارس‌
وصندوقحح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
خمحرکهنیرو محرکه‌
سپاسصندوق س. پاداش سهامداری توسعه۱
نیرونیرو سرمایه
اتکایبیمه اتکایی ایرانیان
جوپار۹۹اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲
بمپناتولید برق عسلویه  مپنا
صکاوه۷۰۶صکوک فولادکاوه کیش،سه ماهه۲۰%
صچاداجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد
مشهد۹۷۲شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن
نوینبیمه نوین
قصفهاقنداصفهان‌
رانفورخدمات‌انفورماتیک‌
فولاژفولاد آلیاژی ایران
صدانااجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد
وکوثرشرکت اعتباری  کوثر مرکزی
رتاپتجارت الکترونیک  پارسیان
سفارسیمان‌فارس‌
سهگمتسیمان‌هگمتان‌
فجرفولاد امیرکبیرکاشان
وشهربانک شهر
بسامابیمه سامان
تلیسهدامداری تلیسه نمونه
وملیگروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌
تسه۹۳۰۳امتیاز تسهیلات مسکن خردادماه۹۳
صملی۹۷۰۹صکوک ساخت توسعه ملی۳ ماهه ۲۳%
پتایرایران‌ تایر
خاذینسایپاآذین‌
خپارسپارس‌ خودرو
غبشهرصنعتی‌ بهشهر
عگندماوراق سلف موازی استاندارد گندم
کشرقصنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
تپمپیپمپ‌ سازی‌ ایران‌
کبافقمعادن‌ بافق‌
وسبحانسرمایه گذاری سبحان
قمروقند مرودشت‌
مشهد۹۶۱۲مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
دسبحاگروه دارویی سبحان
فزرینزرین معدن آسیا
شفارسصنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌
مسبز۹۷۱۱مشارکت شهرداری سبزوار،۳ماهه۲۱%
وگسترگسترش سرمایه گذاری ایرانیان
تسه۹۴۰۷امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه ۹۴
ودیبیمه  دی
مشهد۹۷۱مشارکت شهرداری مشهد۱۳۹۴-آرمان
شرانلنفت ایرانول
شگلگلتاش‌
فاهوازنورد و لوله اهواز
قثابتقند ثابت‌ خراسان‌
ولساپالیزینگ رایان‌ سایپا
صایندصندوق س. گنجینه آینده روشن
ذرت۹۵۱۰-۰۲ذرت دانه ای تحویل۹۵۱۰زرین دانه
خرینگرینگ‌سازی‌مشهد
بفجرپتروشیمی فجر
فولادفولاد مبارکه اصفهان
صکاشیاجاره کاشی پرسپولیس یزد۳ماهه۲۰
سمگاگروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
بترانسایران‌ ترانسفو
اتکامشرکت بیمه اتکایی امین
وآیندبانک  آینده
وصناگروه‌صنایع‌بهشهرایران‌
فولاد۹۷مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
وتوکاسرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ
ونوینبانک‌اقتصادنوین‌
وخاوربانک خاورمیانه
دسانکوداروسازی سبحان انکولوژی
بسویچپارس‌سویچ‌
واعتبارسرمایه گذاری اعتبار ایران
وکاربانک‌ کارآفرین‌
وبانکسرمایه گذاری گروه توسعه ملی
اخزا۱۰اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۷۰۳
ولبهمنشرکت بهمن لیزینگ
مغرب۹۷۱۲مشارکت ملی نفت ایران۳ماهه ۲۱%
دانابیمه دانا
غنوشنوش‌ مازندران‌
فلولهلوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌
ذرت۹۵۱۰-۱۱ذرت تحویل ۹۵۱۰ انبارکامیارذرت
شبریزپالایش نفت تبریز
خگسترگسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو
دعبیدلابراتوارداروسازی‌  دکترعبیدی‌
شسپانفت سپاهان
تسه۹۴۰۵امتیاز تسهیلات مسکن مرداد۹۴
کاذرفرآورده‌های‌نسوزآذر
وقوامبانک قوامین
تسه۹۴۰۴امتیاز تسهیلات مسکن تیر۹۴
وانصاربانک انصار
دامینداروسازی‌ امین‌
ختوررادیاتور ایران‌
کمنگنزمعادن‌منگنزایران‌
لازماکارخانه های صنعتی آزمایش
ثپردیسحح.سرمایه گذاری مسکن پردیس
صایان۱۲اجاره رایان سه ماهه ۲۰ درصد
کمرجانبازرگانی و تولیدی مرجان کار
قم۹۷۲شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر
کرمانس. توسعه و عمران استان کرمان
آسیابیمه آسیا
اخزا۹۲اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۶۱۳
شترانپالایش نفت تهران
تسه۹۳۱۱امتیاز تسهیلات مسکن بهمنماه ۹۳
رهن۹۷۰۴اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳
بپاسبیمه پاسارگاد
سغربسیمان‌غرب‌
وامیدگروه مدیریت سرمایه گذاری امید
دزفول%مشارکت قائم دزفول سه ماهه ۲۰
عگلسانت۲اوراق سلف کنستانتره سنگ آهن
افراافرانت
غمارگمارگارین‌
عگلسانتسلف کنستانتره سنگ آهن گل گهر
مارونپتروشیمی مارون
عسپاهاسلف استاندارد سیمان سپاهان
وارسسرمایه گذاری ارس صبا
ثپردیسسرمایه گذاری مسکن پردیس
سصفها۲سیمان‌اصفهان‌
فسربملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌
فروسفروسیلیس‌ ایران‌
تپکوتولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو
وتوشهسرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌
فن آواگروه فن آوا
آپآسان پرداخت پرشین
صخابر۲اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
لسرماسرما آفرین‌
سخوافسیمان مجد خواف
اجاد۱اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
فنوردنوردوقطعات‌ فولادی‌
شلردکود شیمیایی اوره لردگان
دفاراداروسازی‌ فارابی‌
شکبیرپتروشیمی امیرکبیر
وکادوتکادو
قلرستقند لرستان‌
کرازیکارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌
خموتورموتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌
وصنعتسرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌
کپشیرپشم‌شیشه‌ایران‌
پلاسکپلاسکوکار
فنوالنورد آلومینیوم‌
مصفها۷۱۲مشارکت شهرداری اصفهان،۳ماهه۲۱%
والبرسرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌
سمتازسیمان ممتازان کرمان
تسه۹۵۰۱امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۵
ومدکو۲اوراق مشارکت میدکو ماهانه %۲۰
ومعادنتوسعه‌معادن‌وفلزات‌
ارفعشرکت آهن و فولاد ارفع
وپتروسرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌
امید۹۹مشارکت لیزینگ امید۹۹۰۷
سخنمصندوق.س.سپهرخبرگان نفت
ثابادتوریستی ورفاهی آبادگران ایران
غشاذرپگاه‌آذربایجان‌غربی‌
ولساپاحح . لیزینگ رایان‌ سایپا
پرشیااوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
نبروجنساجی‌ بروجرد
شاوانپالایش نفت لاوان
دالبرالبرزدارو
رایانمشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲%
حکشتیکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
سقاینسیمان‌ قائن‌
مشهد۹۷۳شهرداری مشهد۱۳۹۴-لوتوس پارسیان
دابورداروسازی‌ ابوریحان‌
ذرت۹۵۱۰-۱۳ذرت دانه تحویل۹۵۱۰انبار بهرامی
تهران۸۱۲مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه۱۸%
تکشاگسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌
تسه۹۴۱۰امتیازتسهیلات مسکن دی ماه۹۴
ونیروسرمایه‌گذاری‌نیرو
پاکشوگروه صنعتی پاکشو
کگلحح . معدنی و صنعتی گل گهر
بالبرکابل‌ البرز
کی بی سیشرکت کی بی سی
نسیمص.س.زمین و ساختمان نسیم
تسه۹۴۰۳امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۴
کی بی سیحح. شرکت کی بی سی
لابساآبسال‌
قنیشاقند  نیشابور
ثشاهدسرمایه‌ گذاری‌ شاهد
کقزویشیشه‌ قزوین‌
پاساایران‌یاساتایرورابر
تسه۹۳۰۹امتیازتسهیلات مسکن آذرماه ۹۳
اپردازآتیه داده پرداز
خشرقالکتریک‌ خودرو شرق‌
سایناصنایع بهداشتی ساینا
سدبیرس. تدبیرگران فارس وخوزستان
تهران۸۱۱مشارکت شهرداری تهران-۳ماهه۲۱%
غگلستاشیر پاستوریزه پگاه گلستان
گوهرانسرمایه گذاری توسعه گوهران امید
کاردانصندوق س تجارت شاخص کاردان سهام
شفنپتروشیمی فناوران
منفت۹۸۱۰مشارکت س.ص.کارکنان نفت۳ماهه۲۱%
ذرت۹۵۱۰-۰۸ذرت تحویل ۹۵۱۰ دانیال بیستون
سکردسیمان کردستان
تسه۹۴۰۱امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۴
لخزرپارس‌ خزر
کتوکاتولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
صپارساجاره پارس سه ماهه ۲۰ درصد
فاذر۲صنایع‌ آذرآب‌
خودروایران‌ خودرو
مدارانداده‌پردازی‌ایران‌
فیروزهصندوق شاخص۳۰ شرکت فیروزه- سهام
تشتادصنایع تولیدی اشتاد ایران‌
دماوندتولید نیروی برق دماوند
سبجنوسیمان‌ بجنورد
ثامانسامان‌ گستراصفهان‌
آساسصندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام
فاسمینکالسیمین‌
فباهنرمس‌ شهیدباهنر
اعتمادصندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
صدانا۹۸اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴
زنگانصنعت روی زنگان
کهمداشیشه‌ همدان‌
سخزرسیمان‌ خزر
سکردحح . سیمان کردستان
کماسهتامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌
شوشهنکل‌ پاک‌ وش‌
شفاراپتروشیمی‌فارابی‌
داروکارخانجات‌داروپخش‌
وتوستوسعه‌شهری‌توس‌گستر
صنوینصندوق سرمایه‌گذاری صنوین-مختلط
فپنتاسپنتا
همراهشرکت ارتباطات سیار ایران
ثباغشهر سازی و خانه سازی باغمیشه
کاریسصندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام
دیرانایران‌دارو
پترولگروه پتروشیمی س. ایرانیان
بشهابلامپ‌  پارس‌ شهاب‌
صبوتااجاره بوتان سه ماهه ۲۰درصد
صگستر۹۶۳صکوک بناگسترکرانه،سه ماهه۲۱%
بکابصنایع‌جوشکاب‌یزد
البرزبیمه البرز
ختوقاقطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌
دپارسپارس‌ دارو
مشیر۶۱۲مشارکت شهرداری شیراز،۳ ماهه۲۰%
پارندصندوق س. پارند پایدار سپهر
صایان۱اجاره رایان سه ماهه ۲۰ درصد
شخارکپتروشیمی‌ خارک‌
دبالکمواد اولیه دارویی البرز بالک
تسه۹۴۰۸امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه ۹۴
ومهربانک مهر اقتصاد
ثروتمصندوق س. ثروت آفرین پارسیان

مطالب زیر را حتما بخوانید:

  1. آواتار نودینودی گفته؛
    16:12 1398/09/19

    متشکرم

  2. آواتار ناصر سعیدزادهناصر سعیدزاده گفته؛
    20:57 1399/01/13

    با عرض سلام و خسته نباشید ممنون زحمت کشیدید ولی نرم افزار جامعی نیست که بتوان اطلاعات کامل را ازش استخراج کنی بحرحال تشکر از زحمات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: