مکمل سوخت - تمیزکننده انژکتور پروفی کار
شناسه پست: 14420
بازدید: 9

استفاده از مکمل سوخت ، خصوصا تمیز کننده های انژکتور موترو های بنزینی ، از ملزمات ماشین های امروزی است.

در ادامه به معرفی مکمل سوخت پروفی کار می پردازیم:

تمیزکننده انژکتور – Injection Cleaner

انژکتورشوی پروفی کار ترکیبی بسیار موثر از مواد فعال برای پاکسازی و محافظت از موتور است. این محصول بر اساس آخرین استانداردهای سوخت و افزودنی ها فرموله شده و نیازمندی های موتورهای امروزی در تمام شرایط کارکرد را برآورده می سازد. برای تمام سیستم های انژکتوری با سوخت های بنزینی مناسب است.

انژکتورشوی

طریقه مصرف پروفیکار درب قرمز:

هر ۲۰۰۰ کیلومتر یک قوطی پاک کننده کاربراتور را در مخزن سوخت بریزید. محتوی هر قوطی می تواند به حدود ۵۰ لیتر سوخت اضافه شود.

Injection Cleaner

نویسنده

مدیر سایت
مدیریت مجموعه داده پردازان مدرن