باشگاه کارگزاری آگاه
شناسه پست: 14336
بازدید: 12

پاسخ سوال شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

عمومی- دانش بازار سرمایه- طراح:امید کوهستانی

سوال :

اگر شخصی ۲۰ سهم جدید به مجموعه سهام موجود خود که شامل ۳ سهم است، اضافه کند چه تاثیری بر پرتفوی وی خواهد داشت؟

منبع پاسخ : ‌‌بدون معرفی منبع

پاسخ سوال :

گزینه : ریسک عملیاتی کاهش می یابد.

.


جواب سوال شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

تخصصی- پیش بینی شاخص انتهای هفته- طراح: امیر حسین ادیب نیا

سوال :

عدد شاخص در پایان روز معاملاتی چهارشنبه ۴ اسفند ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

منبع پاسخ : ‌‌تحلیل تکنیکال

پاسخ سوال :

گزینه : به احتمال قوی : بیشتر از ۷۷۸۰۰ – یا : ۷۷۳۰۰٫۰۱ تا ۷۷۸۰۰

.


جواب سوال شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

تخصصی- پیش بینی قیمت پایانی شرکت ریل پردازسیر- طراح: حمیدرضا صفری

سوال :

قیمت پایانی سهام  شرکت ریل پردازسیر ‌ با نماد “حریل” در پایان معاملات روز چهارشنبه ۴ اسفند ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است)

منبع پاسخ : ‌‌تحلیل تکنیکال

پاسخ سوال :

گزینه : ۱۳۶۰ تا ۱۴۸۰

.


پاسخ سوال شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

تخصصی- پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پتروشیمی شازند- طراح: امیرحسین ادیب نیا

سوال :

قیمت پایانی سهام پتروشیمی شازند در نماد شاراک در پایان معاملات روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه ها به ریال است)

منبع پاسخ : ‌‌بدون معرفی منبع

پاسخ سوال :

گزینه : مهلت پاسخ تا ۳ اسفند ( در روز های آتی پاسخ داده خواهد شد )

.


پاسخ سوال شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

تخصصی- پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان – طراح: امیر حسین ادیب نیا

سوال :

قیمت پایانی سهام  شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان با نماد “غشهداب” در پایان معاملات روز چهارشنبه ۱۱ اسفند ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه ها به ریال است)

منبع پاسخ : ‌‌بدون معرفی منبع

پاسخ سوال :

گزینه : مهلت پاسخ تا ۲ اسفند ( در روز های آتی پاسخ داده خواهد شد )

.

نویسنده

مدیر سایت
مدیریت مجموعه داده پردازان مدرن