توافق نامه مشارکت در فروش پاورپوینت

فهرست
  برای شروع تولید فهرست مطالب ، یک هدر اضافه کنید

  بند 1 – در صورت تایید اولیه ، پاورپوینت ضمن انجام اصلاحات مورد نیاز ، در سایت برای فروش بارگزاری و منتشر می گردد.

  بند 2 – در حالت معمول بر اساس زمان تخمینی تسویه ، پرداخت ها به شما انجام خواهد شد.

  بند 3 – در حالت خوشبینانه ، پیش از مدت زمان تخمینی، فروش به تعداد کافی انجام و بر اساس مبلغ کل اعلام شده به شما ، تسویه کامل صورت میگیرد.

  بند 4 – پس از تسویه مبلغ کل اعلام شده ، داده پردازان مدرن حق کامل جهت استفاده و فروش پاورپوینت را بدون پرداختی به شما خواهد داشت.

  بند 5 – زمان تخمینی برای تسویه بر اساس فروش : 3 الی 6 ماه

  بند 6 – بد بینانه : در صورت عدم فروش کافی جهت تسویه طی 6 ماه ، به مدت 12 ماه ، در صورت فروش، پرداختی به نویسنده خواهیم داشت و در صورت عدم فروش طی 12 ماه ، به موجب هزینه های ثابت و نگهداشت و محتوی نگاری و … ، پاورپوینت شما بر اساس این توافق نامه ، خریداری شده تلقی میگردد و داده پردازان مدرن پس از آن ضمن حق استفاده و فروش ، تعهدی نسبت به پرداخت به شما را ندارد.

  بند 7 – ارسال کننده پاروپوینت با پذیرفتن این توافق نامه ، صراحتا و کاملا اعلام می دارد که پاورپوینت را خودش تهیه و تنظیم نموده و کپی برداری از پاروپوینت آماده ی دیگر و یا استفاده از پاورپوینت تهیه شده توسط شخصی دیگری نیست.

  در صورتی که مشخص شود پاورپوینت متعلق به شما نمی باشد ، داده پردازان مدرن تعهدی در قبال شما نخواهد داشت.

  بند 8 – روش پرداخت : در بازه های زمانی سه ماهه ( فصلی ) ، فروش پاورپوینت ها بررسی و برحسب درصد مشارکت ، حق السهم نویسنده به ازای هر فروش تا زمان تسویه مبلغ کل ، به حساب ایشان واریز خواهد شد. همچنین نویسنده می تواند در بازه ماهانه درخواست خود را مبنی بر بررسی فروش پاورپوینت خودش ارسال نماید.

  بند 9 – نرخ فروش در سایت احتمال تغییر را دارا بوده و در هر صورت بر مبنی درصد مشارکت ، پرداخت ها به نویسنده انجام خواهد شد.

  لطفا متن فوق را با دقت مطالعه فرموده و در صورت تمایل موافقت خود را با زدن تیک تایید در فرم ارسال پاورپوینت ، اعلام فرمایید.

  باتشکر – داده پردازان مدرن

  MDP-Co.ir