پاشویه با آب گرم
  • سردرد – صداع

    انواع سردرد ( صداع ) از نگاه طب سنتی ایرانی اسلامی عارضه صداع ( سردرد ) یا علل برونى دارد و یا علل مزاجى، ...

    انواع سردرد ( صداع ) از نگاه طب سنتی ایرانی اسلامی عارضه صداع ( سردرد ) یا علل برونى دارد و یا علل مزاجى، علل برونى مى تواند از اصابت شیئى به سر، سقوط از بلندى، لذت برى زیاد از ملاعبت و ... ناشى گردد. ...

    بیشتر بخوانید