لیست مسیه ام۴۵
  • خوشه ستاره ای

    جزئیات برنامه دو شنبه ۱۰ خرداد خندوانه مهمان رامبد جوان در برنامه خندوانه امشب آقای سپهر اربابی اختر شناس ...

    جزئیات برنامه دو شنبه ۱۰ خرداد خندوانه مهمان رامبد جوان در برنامه خندوانه امشب آقای سپهر اربابی اختر شناس و کیهان شناس بود. ضمن صحبت ها و گفتگو های جالب رد و بدل شده بین رامبد جوان و سپهر اربابی ، آقا ...

    بیشتر بخوانید