فرار از خود
  • نفرین

    " بمیرم بهتر از اینکه به تو محتاج بشم " " خدا من رو بکشه ولی به تو محتاج نکنه " " هنوز که محتاج تو نیستم ...

    " بمیرم بهتر از اینکه به تو محتاج بشم " " خدا من رو بکشه ولی به تو محتاج نکنه " " هنوز که محتاج تو نیستم و کارم به تو گیر نکرده اینطور رفتار میکنی " . شاید گه گاه همگی ما چنین عباراتی را در قالب نفرین ...

    بیشتر بخوانید