عدم استفاده از Title
  • سئو اشتباه

    سئو اشتباه می تواند رتبه ی سایت را در موتور های جستجو مانند گوگل ، یاهو ، بینگ و ... به شدت کاهش دهد ، هم ...

    سئو اشتباه می تواند رتبه ی سایت را در موتور های جستجو مانند گوگل ، یاهو ، بینگ و ... به شدت کاهش دهد ، همچنین باعث ورود سایت به Black List موتور های جستجویی نظیر گوگل می شود. نهایتا با سئو اشتباه به ی ...

    بیشتر بخوانید