زندگینامه شهید بهنام محمدی راد
  • شهید بهنام محمدی راد

    شهید بهنام محمدی راد زندگینامه شهید بهنام محمدی راد بهنام در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۴۵ منزل پدر بزرگش در خرمشهر به ...

    شهید بهنام محمدی راد زندگینامه شهید بهنام محمدی راد بهنام در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۴۵ منزل پدر بزرگش در خرمشهر به‌ دنیا آمد. ریزه بود و استخوانی اما فرز چابک بازیگوش و سرزبان دار. شهریور ۱۳۵۹ شایعه حمله عراقی ...

    بیشتر بخوانید