دانشگاه پیام نور
 • طراحی وب سایت مدیر ناب

  جزئیات طراحی وب سایت مدیر ناب طراحی وب سایت مدیر ناب تقدیمی به جناب آقای دکتر مهدی تقوایی مدیر گروه رشته ...

  جزئیات طراحی وب سایت مدیر ناب طراحی وب سایت مدیر ناب تقدیمی به جناب آقای دکتر مهدی تقوایی مدیر گروه رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور بوده است، این وب سایت بر اساس نیازمندی های یک استاد دانشگاه بر ...

  بیشتر بخوانید
 • طراحی وب سایت باشگاه پیام نور

  جزئیات طراحی وب سایت باشگاه پیام نور  طراحی وب سایت باشگاه پیام نور به عنوان یک وب سایت تجاری که محتوا مح ...

  جزئیات طراحی وب سایت باشگاه پیام نور  طراحی وب سایت باشگاه پیام نور به عنوان یک وب سایت تجاری که محتوا محور است ، حالتی از نمایش را به خود گرفته که در آن کاربر به سرعت بتواند به موضوع مورد نظر دست یاب ...

  بیشتر بخوانید