تکثیر و همانند سازی
  • تجارت موفق

    هیچ تجارت ی راسراغ ندارم که این سه عامل قدرتمند را باسرمایه ی اندک و زمان کوتاه به خدمت بگیرد، تنها مدل ت ...

    هیچ تجارت ی راسراغ ندارم که این سه عامل قدرتمند را باسرمایه ی اندک و زمان کوتاه به خدمت بگیرد، تنها مدل تجاری نتورک مارکتینگ است که این سه مزیت راهمزمان داراست، درصورتیکه کمپانی (شایسته ای ) را انتخاب ...

    بیشتر بخوانید