آموزش تحلیل تکنیکال
  • الگوی هارمونیک Nen Star

    الگوی هارمونیک Nen Star - معرفی pattern Bullish Nen Star الگوی هارمونیک Nen Star صعودی در این الگونقاط X، ...

    الگوی هارمونیک Nen Star - معرفی pattern Bullish Nen Star الگوی هارمونیک Nen Star صعودی در این الگونقاط X، A، B وC بایستی پیوت ماژور بوده و نسبت های فیبوناچی زیر بین آنها برقرار باشد: - پیوت B بایستی د ...

    بیشتر بخوانید